Ontwerpteam gezocht voor gebiedsontwikkeling Loodswezensite

De Loodswezensite ligt in het noorden van Antwerpen en is een van de zeven deelgebieden die onderdeel zijn van het masterplan Scheldekaaien. Het projectgebied grenst in het westen aan de Schelde en in het oosten aan de Tavernier- en Van Meterenkaai. In het noorden en het zuiden sluit het aan op de andere deelgebieden van de Scheldekaaien.

De gebiedsontwikkeling van de Loodswezensite bestaat uit twee belangrijke onderdelen die nu in de ontwerpopgave gecombineerd gelanceerd worden:

•    de heraanleg van het openbaar domein zoals voorzien in het masterplan Scheldekaaien met integratie van de verhoogde waterkeringsmuur;

•    de realisatie van een ambitieus namenmonument en memoriaal ter herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Parallel aan deze ontwerpopdracht lanceert AG VESPA op de site Loodswezen nog enkele andere deelprojecten die geen deel uitmaken van deze opdracht:

•    werken kaaimuurstabilisatie door De Vlaamse Waterweg tot eind 2021;

•    archeologisch onderzoek: het bodemarchief op de site is bijzonder waardevol. Voorbereidend onderzoek is reeds gebeurd, er wordt nog verder vooronderzoek gepland in 2021.

•    de restauratie en herbestemming van de gebouwen Loodswezen en Boeienloods op de site. AG VESPA gaat hiervoor dit jaar nog op zoek naar een private partner.

•    parallel daarmee de realisatie van een ondergrondse parking.

Aanstelling multidisciplinair ontwerpteam

In deze fase zoekt AG VESPA nu naar een ontwerpteam voor de heraanleg van het openbaar domein en de realisatie van een namenmonument en memoriaal. Dit verloopt door de organisatie van een internationale ontwerpwedstrijd via een Europese aanbesteding. Voor deze opdracht wordt gezocht naar een multidisciplinair team met capaciteiten op het vlak van stedenbouw, landschapsarchitectuur, openbaar domein, kunst, architectuur, archeologie, erfgoed en ecologie.

Op basis van deze selectieleidraad waarin deze verschillende disciplines in functie van de opdracht omschreven worden, worden geïnteresseerde ontwerpteams uitgenodigd om zich kandidaat te stellen. Het doel is om maximaal vijf ontwerpteams te selecteren die vervolgens deelnemen aan de tweede fase van de wedstrijd: de gunningsfase. Op basis van hun offertes wordt vervolgens één ontwerpteam als laureaat gekozen om de opdracht uit te voeren. Klik hier voor de rechtstreekse link naar de publicatie en de selectieleidraad.

Fasering

De uiterste datum voor de aanvraag tot deelneming is 29 januari 2021 om 10 uur.

In de lente van 2021 zullen de vijf ontwerpteams bekend zijn. Later in 2021 wordt de laureaat gekozen. De heraanleg van het openbaar domein start vermoedelijk vanaf 2023.

Masterplan Scheldekaaien

De stad Antwerpen is bezig met een grootschalige heraanleg van de Scheldekaaien. De Scheldekaaien zijn een strook van 6,7 kilometer van het Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. De volgende jaren veranderen ze grondig van uitzicht. De zeven verschillende deelgebieden worden heraangelegd volgens het masterplan Scheldekaaien. Het masterplan is opgemaakt in opdracht van de stad Antwerpen, AG VESPA en De Vlaamse Waterweg nv. De Vlaamse Waterweg nv neemt de stabilisatie van de kaaimuur en de aanleg van een verhoogde waterkering voor zijn rekening. De stad Antwerpen en AG VESPA zijn verantwoordelijk voor de heraanleg van het openbaar domein. De werken gebeuren in fases en nemen een 15-tal jaar in beslag. In 2019 opende de Belvédère in het Droogdokkenpark en de heraangelegde kaaivlakte ter hoogte van Sint-Andries en Zuid. Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding en het ontwerp voor de realisatie van de volgende deelzones: omgeving Loodswezen, Centraal Deel tussen Steenplein en Noorderterras, de tweede fase voor de kaaivlakte ter hoogte van Sint-Andries en Zuid, en de kaaivlakte Nieuw Zuid.

Een namenmonument en memoriaal om alle slachtoffers van WO II te herdenken

In maart 2019 keurde het Antwerpse college de verdere uitwerking van de deelprojecten van het masterplan Herdenking Wereldoorlog II goed. Doel is om de herinnering aan WO II levendig te houden en om het herdenken van deze oorlog duurzaam te verankeren in de samenleving. Een van de projecten is de oprichting van een nieuw namenmonument en memoriaal voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog op de site Loodswezen. Het monument-memoriaal zal een inclusieve visie op slachtofferschap huldigen. Het memoriaal moet een open, inclusieve plaats zijn waar diverse gemeenschappen en groepen, maar ook individuen van alle generaties terechtkunnen.

 

Gerelateerd

Een stukje Scheldekaaien voor de heraanleg
Project

Scheldekaaien

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

De Scheldekaaien zijn een strook van 6,7 kilometer van het Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. De volgende jaren veranderen ze grondig van uitzicht.

Toekomstbeeld heraanleg Loodswezensite © Bureau Bas Smets
Project

Bonapartedok en Loodswezen

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

De gebiedsontwikkeling rond de Loodswezensite aan de Scheldekaaien krijgt een nieuw gezicht.