Onderzoek naar coöperatief woonproject voor Arenawijk

Vijf Vlaamse steden en gemeenten stappen in een pioniersproject om met coöperatief wonen aan de slag te gaan. In een coöperatief woonmodel zijn burgers en/of ondernemingen zelf aandeelhouder en hebben ze inspraak in het beleid en het beheer van de wooncoöperatie. Coöperatieve woonvormen dragen kansen in zich om een antwoord te bieden op heel wat ruimtelijke en sociale vraagstukken binnen het lokale beleid van een stad of gemeente.

De stad Antwerpen gaat met AG Vespa aan de slag in de Arenawijk in Deurne. De zuidrand van deze wijk maakt met haar uitzonderlijk patrimonium van de modernistische architect Renaat Braem deel uit van een bijzonder stuk stad. In de waardevolle gebouwen wordt een gevarieerd aanbod van een 70-tal woningen gerealiseerd, die voldoen aan alle hedendaagse kwaliteits- en comforteisen.

We onderzoeken of we hier een coöperatief woonmodel kunnen implementeren. Met dit model kan een duurzaam, professioneel beheer van het woningcomplex als geheel opgezet worden en kan een voor het erfgoed nefaste versnippering in particuliere eigendommen vermeden worden. Daarnaast bekijken we ook hoe een wooncoöperatie een alternatief kan bieden voor huurders die vandaag geen eigen huis kunnen of willen kopen. De realisatie van dit woonproject kan de huidige mix van sociale woningen en openbare voorzieningen (zoals een sporthal en basisschool) in de wijk versterken.

De andere steden en gemeenten die in dit Vlaamse proefproject stappen zijn Gent, Lier, Kampenhout en Zedelgem.

Leertraject van drie jaar

Het leertraject start op in het najaar van 2022 en zal lopen tot eind 2024. Vanaf de beginperiode zullen kennis en informatie actief verspreid worden naar een ruimer netwerk van geïnteresseerden. Concreet worden er vijf netwerkmomenten georganiseerd, waaraan andere steden en gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en ook geïnteresseerde burgers en initiatiefnemers kunnen deelnemen. Zo creëren we samen een lerend netwerk met als thema coöperatieve woonprojecten.

Als je graag op de hoogte blijft van het coöperatieve woonproject en het leertraject, dan kan je je abonneren op de algemene nieuwsbrief van AG Vespa.

Meer info

Alle informatie hierover is terug te vinden op de website:

https://omgeving.vlaanderen.be/cooperatieve-woonprojecten

Gerelateerd

Een van de gebouwen van architect Renaat Braem in de zuidrand van de Arenawijk in Deurne-Zuid
Project

Arenawijk

Gebiedsontwikkeling, Wonen

In dit bijzonder stuk stad vind je het uitzonderlijke patrimonium van de Antwerpse architect Renaat Braem en veel open groene ruimte. Enkele gebouwen worden na renovatie omgevormd tot private woningen. Er komen nieuwe sociale woningen, een sporthal en basisschool.