Nieuwsbrief Eilandje

Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het Eilandje,op weg naar een nieuwe stadswijk aan het water. Verder starten in 2015 een hoop werken in dewijk waarover we u zo goed mogelijk willen informeren.

  • Herbestemming Loodswezen
  • Nominatie Prijs Publieke Ruimte
  • Parkbrug over de Leien
  • Project Cadiz
  • Cadix in de steigers
  • Werken Noorderlijn
  • Heraanleg Rijnkaai Noord

Veel leesplezier