Nieuwe stap voor de gebiedsontwikkeling Loodswezensite

Nieuwe stap voor de gebiedsontwikkeling Loodswezensite

Het college keurde de projectdefinitie voor de gebiedsontwikkeling van de Loodswezensite aan de Antwerpse Scheldekaaien goed. Centraal staan respect voor erfgoed en aandacht voor de havengeschiedenis, een maximale vergroening en het versterken van de relatie met het water, binnen het kader van het masterplan Scheldekaaien. Met deze leidraad zullen ontwerpteams aan de slag kunnen gaan om een ontwerp te maken voor de heraanleg van het openbaar domein en de integratie van een namenmonument en memoriaal ter herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Eind 2021 wordt een ontwerpteam als laureaat  gekozen om de opdracht uit te voeren. De heraanleg van het openbaar domein start vermoedelijk begin 2024.

De Loodswezensite is een van de zeven deelgebieden die onderdeel zijn van het masterplan Scheldekaaien. Het projectgebied grenst in het westen aan de Schelde en in het oosten aan de Tavernier- en Van Meterenkaai. In het noorden en het zuiden sluit het aan op de andere deelgebieden van de Scheldekaaien.

Aandachtspunten voor de ontwikkeling

De gebiedsontwikkeling van de Loodswezensite bestaat uit twee belangrijke onderdelen die in de ontwerpopgave gecombineerd worden:

•    de heraanleg van het openbaar domein zoals voorzien in het masterplan Scheldekaaien met integratie van de verhoogde waterkeringsmuur;

•    de realisatie van een ambitieus namenmonument en memoriaal ter herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Voor de Loodswezensite aan de Scheldekaaien worden volgende aandachtspunten voor het ontwerp van de publieke ruimte naar voren geschoven:

•    een geïntegreerd ontwerp van openbaar domein en waterkering volgens de krijtlijnen van het masterplan Scheldekaaien;

•    een ensemble van monumenten en bebouwing om de eigenheid van deze plek aan het water verder te versterken

•    een maximale en duurzame vergroening als extra dimensie tussen erfgoed en water;

•    een tweede leven voor de Bonapartesluis en het Margueriedok om de relatie met het water te versterken.

Het Loodswezengebouw, de Boeienloods, het Bassin en het monument voor gesneuvelde zeelieden en het Margueriedok vormen samen een fraai ensemble van monumenten en bebouwing aan de Tavernierkaai. Ze zijn allemaal beschermd als monument en maken intrinsiek deel uit van de geschiedenis van de Antwerpse haven. Ook de Bonapartesluis verwijst naar het havenverleden.

De sluis en het dok bieden mogelijkheden om de relatie met het water te versterken. Het beleidsplan Stadshaven 2020-2030 heeft de ambitie om van de Bonapartesluis terug een plek te maken voor waterbeleving of watermobiliteit.Masterplan Scheldekaaien

Stad Antwerpen is bezig met een grootschalige heraanleg van de Scheldekaaien. De Scheldekaaien zijn een strook van 6,7 kilometer van het Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. De volgende jaren veranderen ze grondig van uitzicht. De zeven verschillende deelgebieden worden heraangelegd volgens het masterplan Scheldekaaien. Het masterplan is opgemaakt in opdracht van stad Antwerpen, AG Vespa en De Vlaamse Waterweg nv. De Vlaamse Waterweg nv neemt de stabilisatie van de kaaimuur en de aanleg van een verhoogde waterkering voor zijn rekening. De stad Antwerpen en AG Vespa zijn verantwoordelijk voor de heraanleg van het openbaar domein. De werken gebeuren in fases en nemen een 15-tal jaar in beslag. In 2019 opende de Belvédère in het Droogdokkenpark en de heraangelegde kaaivlakte ter hoogte van Sint-Andries en Zuid. Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding en het ontwerp voor de realisatie van de volgende deelzones: omgeving Loodswezen, Centraal Deel tussen Steenplein en Noorderterras, de tweede fase voor de kaaivlakte ter hoogte van Sint-Andries en Zuid, en de kaaivlakte Nieuw Zuid.

 

Gerelateerd

Zicht op de Loodswezensite ©Sepp Van Dun
Nieuws

Ontwerpteam gezocht voor gebiedsontwikkeling Loodswezensite

publieke ruimte

Er wordt gezocht naar een multidisciplinair ontwerpteam voor de heraanleg van het openbaar domein en de integratie van een namenmonument en memoriaal ter herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Loodswezensite
Nieuws

Plan van aanpak voor gebiedsontwikkeling Loodswezensite

Vandaag keurde het college het plan van aanpak voor de gebiedsontwikkeling van de Loodswezensite goed. De eerstvolgende stap in de ontwikkeling van de site is een haalbaarheidsstudie voor een ondergrondse parking als compensatie voor de parkeerplaatsen die er vandaag bovengronds zijn.

Toekomstbeeld heraanleg Loodswezensite © Bureau Bas Smets
Project

Bonapartedok en Loodswezen

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

De gebiedsontwikkeling rond de Loodswezensite aan de Scheldekaaien krijgt een nieuw gezicht.