fbpx Masterplan Slachthuissite | Noordschippersdok | Lobroekdok | AG VESPA

Masterplan Slachthuissite | Noordschippersdok | Lobroekdok

Door de definitieve sluiting van het stedelijk slachthuis in de Damwijk, is de huidige bestemming van de Slachthuissite achterhaald. Vandaag ligt de site er grotendeels ongebruikt bij, met uitzondering van een aantal vleesverwerkende bedrijven aan de rand.De stad heeft de ambitie om de Slachthuissite│Noordschippersdok│Lobroekdok te herontwikkelen tot een gemengd kwalitatief project met hoofdbestemming wonen, verweven met diensten, recreatie en bedrijvigheid.Op 6 februari 2015 keurde het college de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite│Noordschippersdok│Lobroekdok in de Damwijk goed. Hierin formuleert de stad, samen met de private eigenaren van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.Als start van een dialoog, en nadrukkelijk niet te lezen als het definitieve plan, werd voor de wedstrijd een planschets ingediend. Het eigenlijke masterplan zal tot stand moeten komen in verdere dialoog. Meer info over het wedstrijdvoorstel kan je hier terugvinden. Dit kort filmpje toont u een eerste inkijk in de ideeën die het ontwerpbureau heeft voor de buurt. Dit is slechts een eerste voorstel en zal herwerkt worden tot een gedragen masterplan.AG VESPA voert de regie in de herontwikkeling van de Slachthuissite │ Noordschippersdok │ Lobroekdok.