Marktbevraging verkoop voormalige BP-site

Blue Gate Antwerp Public Holding (BGA) lanceert een marktbevraging voor de verkoop van de voormalige BP-site in Hoboken. Het gaat om terreinen (circa 5 ha) in de petroleumcluster, met als doel de herontwikkeling en commerciële exploitatie ervan binnen een duurzaam, eco-innovatief en watergebonden bedrijventerrein.Het betreft een verkoop onder voorwaarden met een projectvoorstel. De uiterste datum voor het indienen van een dossier is zaterdag 1 december 2017 om 12 uur.

BGA werd in 2007 opgericht ter sanering en herontwikkeling van het volledige plangebied Blue Gate Antwerp (voorheen Petroleum-Zuid). BGA ligt ten zuidwesten van de kernstad, op de rechteroever, net buiten de Ring. Het is een deels verlaten en op een aantal plaatsen vervuild industrieterrein (zgn. ‘Brownfield’ site).

BGA wil de volledige site herontwikkelen tot een hoogwaardig, eco-effectief watergebonden regionaal bedrijventerrein. De site  is gericht op het aantrekken van eindgebruikers actief in de maakindustrie, onderzoek en ontwikkeling en logistiek met een belangrijke focus op de generatie van nieuwe en innovatieve bedrijfsactiviteiten die complementair en versterkend zijn ten aanzien van het bestaande economische weefsel evenals de creatie van een structurele tewerkstelling. BGA gaat in dat kader op zoek naar diverse kandidaat-investeerders die de sites zullen (her)ontwikkelen en gebruiken volgens de vooropgestelde ambities en vestigingsvoorwaarden van het herontwikkelingsproject Blue Gate Antwerp.

Meer informatieOver Blue Gate Antwerp vind je op de BGA-website.Over de marktbevraging vind je op onze verkooppagina BP-site.Contact03 259 28 10 | info@vespa.antwerpen.be