Marktbevraging duurzame energiehub Blue Gate Antwerp

Blue Gate Antwerp is het eerste eco-effectieve, watergebonden bedrijvenpark in Vlaanderen. Duurzame en innovatieve bedrijven in chemie, cleantech en logistiek vinden hier de voedingsbodem voor hun toekomstige groei.

Blue Gate Antwerp is al meer dan 100 jaar een energiehaven. Al sinds 1902 fungeerde Petroleum Zuid – vandaag Blue Gate Antwerp – als petroleumhaven voor de invoer, distributie en raffinage van petroleum. De site groeide al snel uit tot de belangrijkste invoerhaven van fossiele brandstoffen in Europa. Dit door haar strategische ligging aan de Schelde ten zuiden van de stad en haar uitstekende faciliteiten voor de op- en overslag en distributie van olieproducten.

Hoewel de petrochemische industrie intussen grotendeels verhuisde naar het noorden van de stad omwille van de uitbreidingsmogelijkheden, beschikt Blue Gate Antwerp nog steeds over dezelfde sterke strategische troeven. Vandaag dringen duurzame energievormen zich meer en meer op. Daarom wil Blue Gate Antwerp Public Holding onderzoeken of de site opnieuw een strategische rol – als satellietlocatie van de haven van Antwerpen - kan vervullen in een nieuw industrieel ecosysteem rond distributie van duurzame energiealternatieven, zoals waterstof.

Marktbevraging

Om deze vraag te beantwoorden lanceert Blue Gate Antwerp Public Holding een marktbevraging, of 'Request for Information'. Via de marktbevraging wil Blue Gate Antwerp Public Holding:

  • Onderzoeken of de realisatie van een duurzame energiehub op de site technisch en economisch haalbaar is;
  • Een roadmap opstellen voor de realisatie van een duurzame energiehub;
  • De mogelijkheid en wenselijkheid van een publiek-private samenwerking evalueren, om eventueel aansluitend via de nodige formele procedures zakelijke rechten op een specifiek perceel aan te bieden aan een privaat consortium om een duurzame energiehub te realiseren en te exploiteren

Voor wie?

De marktbevraging is gericht aan (een consortium van) bedrijven met expertise in duurzame energie, zoals de ontwikkeling van waterstoftechnologieën en/of de op- en overslag van waterstof en andere duurzame energieën.

Locatie

Voor de realisatie van de duurzame energiehub, wordt een perceel ter beschikking gesteld dat grenst aan de Schelde. Het perceel telt 1,9ha en kan op termijn worden uitgebreid tot 13,8ha. Projectvoorstellen dienen te voldoen aan de duurzame ambities van Blue Gate Antwerp.

Timing

Projecten kunnen ingediend worden tot en met vrijdag 14 januari 2022 om 18 uur.

Lees alle info over de marktbevraging op deze pagina van Blue Gate Antwerp. 

Gerelateerd

De wadi in de groene corridor met op de achtergrond de nieuwe brug © AG VESPA - Bart Gosselin
Nieuws

Eerste spadesteek voor BlueChem, incubator voor duurzame chemie

Gisteren vond de eerste spadesteek plaats voor BlueChem, de eerste incubator voor duurzame energie. We bouwen het nieuwe gebouw op het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp. De opening is voorzien voor begin 2020.

De wadi in de groene corridor met op de achtergrond de nieuwe brug © AG VESPA - Bart Gosselin
Project

Blue Gate Antwerp

Gebiedsontwikkeling

Een nieuw bedrijventerrein dat op het vlak van duurzaamheid een voortrekker zal zijn.