Expo Loodswezensite

Vanaf vandaag loopt er een openluchttentoonstelling over het verleden, het heden en de toekomst van de Loodswezensite op de Scheldekaaien. Tien grote zeecontainers met boeiende verhalen linken naar de vroegere havenactiviteiten en visualiseren er de omvang van de toekomstige vliettuinen op de site.

Een van de tien beklede zeecontainers op de Loodswezensite
Een van de tien zeecontainers op de Loodswezensite
links naast tekst
content

De Loodswezensite is een van de zeven deelgebieden die onderdeel zijn van het masterplan Scheldekaaien. Het projectgebied grenst in het westen aan de Schelde en in het oosten aan de Tavernier- en Van Meterenkaai.  De werken voor de heraanleg van de publieke ruimte starten er in het voorjaar van 2025. Vanaf nu tot aan de start daarvan staat er op de site een openluchtexpo met 10 zeecontainers, met als thema’s:


•    De toekomstplannen voor de heraanleg van de publieke ruimte, met de integratie van een ambitieus namenmonument ter herdenking van de Antwerpse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog;
•    De geschiedenis van de site en het archeologisch onderzoek;
•    De werken in het kader van het Sigmaplan dat Vlaanderen beschermt tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren;
•    de toekomstige invulling van het beschermde Loodswezengebouw en de Boeienloods door Smaakhaven, een open huis waar culinaire ondernemers hun kennis en innovatie kunnen demonstreren;
•    Antwerpen Herdenkt met boeiende verhalen over de Tweede Wereldoorlog.

Ontwerp publieke ruimte

In het ontwerp  van Bureau Bas Smets voor de heraanleg van de publieke ruimte wordt de kade vergroend als een park met verschillende tuinen en worden de voormalige vlieten (Brouwers-, Sint-Pieters- en Koolvliet) opnieuw visueel uitgewerkt, als verbindingen tussen stad en stroom. De tien zeecontainers in de expo tonen de grootte en de omvang van de toekomstige vliettuinen. Langs weerszijden ervan wordt het namenmonument ter herdenking van de overleden Antwerpse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog geïntegreerd.

Masterplan Scheldekaaien 

Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, is stad Antwerpen bezig met een grootschalige heraanleg van de Scheldekaaien. Het gaat om een strook van bijna 7 kilometer, van het Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. Ze zijn grondig van uitzicht aan het veranderen. De zeven verschillende deelgebieden worden heraangelegd volgens het masterplan Scheldekaaien, dat is opgemaakt in opdracht van stad Antwerpen, AG Vespa en De Vlaamse Waterweg nv. 

De Vlaamse Waterweg nv neemt de stabilisatie van de kaaimuur en de aanleg van een verhoogde waterkering voor zijn rekening. Stad Antwerpen en AG Vespa zijn verantwoordelijk voor de heraanleg van het openbaar domein. De werken gebeuren in fases en nemen in totaal een 15-tal jaar in beslag.  Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding, het ontwerp en de realisatie van de volgende deelzones: omgeving Loodswezen, centraal deel tussen Steenplein en Noorderterras, de Droogdokkensite en Nieuw Zuid. 

Gerelateerd

Toekomstige ligweide Loodswezensite © Bureau Bas Smets
Nieuws

Definitief ontwerp voor gebiedsontwikkeling Loodswezensite

Het college heeft het definitieve ontwerp voor de heraanleg van de Loodswezensite goedgekeurd. Als alles vlot verloopt starten de werken aan het openbaar domein daar in het najaar van 2024.

Toekomstbeeld heraanleg Loodswezensite ©Bureau Bas Smets
Nieuws

Loodswezensite krijgt nu al tijdelijke vergroening

Op maandag 17 oktober starten we met de werken voor een tijdelijke vergroening van een stuk van het zuidelijke deel van de Loodswezensite aan de Scheldekaaien. Tegen eind dit jaar zijn de werken klaar en heeft de stad er een aangename verpozingsplek aan het water bij.

Toekomstbeeld heraanleg Loodswezensite © Bureau Bas Smets
Project

Bonapartedok en Loodswezen

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

De gebiedsontwikkeling rond de Loodswezensite aan de Scheldekaaien krijgt een nieuw gezicht.