Erfpachter gezocht voor Sint-Jorispand

Vandaag lanceerden we een oproep om een erfpachter te vinden voor het Sint-Jorispand, een uitzonderlijk ruim en veelzijdig commercieel gebouw in de Theaterwijk. De erfpachter moet het pand een (deels) publiek toegankelijke bestemming geven, maar het ook renoveren. De erfpachtovereenkomst zal worden afgesloten voor een termijn van 49 jaar, eventueel verlengbaar met maximaal 15 jaar. Het handelspand huisvest momenteel nog Kringloopwinkel Antwerpen en heeft een vloeroppervlakte van circa 2100 m².

Erfpacht met renovatieverplichting

Het Sint-Jorispand is een gekend gebouw in de Theaterwijk, dat nood heeft aan een grondige renovatie. Aangezien Kringloopwinkel Antwerpen naar een nieuwe locatie in Wijnegem verhuist, grijpen we deze gelegenheid aan om het gebouw volledig te laten opknappen. Daarom bieden we het pand aan onder een erfpachtovereenkomst met renovatieverplichting.

Het is daarbij van belang dat het Sint-Jorispand een kwalitatieve invulling krijgt, waardoor het minstens gedeeltelijk toegankelijk wordt voor een breed publiek. Vanzelfsprekend moet de bestemming aansluiten bij de eigenheid van het gebouw en de omgeving.

Bod met projectvoorstel

De erfpacht voor het Sint-Jorispand wordt aangeboden voor een periode van 49 jaar. Deze termijn kan onder bepaalde voorwaarden verlengd worden met nog eens maximaal 15 jaar. De jaarlijkse minimumvergoeding, ook wel canon genoemd, bedraagt 83.000 euro.

Kandidaten kunnen een bod met projectvoorstel indienen onder gesloten omslag tot uiterlijk vrijdag 4 september om 10 uur. Meer informatie over deze oproep vind je hier.