Een blik op 2022

In 2022 hadden we enkele momenten te vieren die geen enkele Antwerpenaar onberoerd lieten. Na jaren van intensieve restauratie- en renovatiewerken mochten we het Antwerpse stadhuis én de Onze-Lieve-Vrouwekathedraaltoren uit de stellingen halen om weer aan bewoners en bezoekers te tonen.

We openden ook nieuwe politiekantoren en we startten de renovatie van historische gebouwen zoals het schoolgebouw in de Van Peenestraat op ’t Kiel en het voormalige museum Smidt van Gelder in de Belgiëlei. We mochten alvast het eerste deel van het nieuwe Zuidpark in gebruik nemen en we werkten door aan ontwerpen voor nieuwe stadssites zoals de Slachthuiswijk.

Er doken ook enkele bijzondere uitdagingen op zoals energiemaatregelen en een cyberaanval. Een bewogen, maar boeiend jaar met verwezenlijkingen waar we als stad nog jaren van gaan genieten. Een overzicht vind je in ons jaarverslag 2022.