Definitief ontwerp Scheldekaaihangars op Spoor Oost

Vandaag keurde het college het definitieve ontwerp van de Scheldekaaihangars op Spoor Oost goed. In het kader van de heraanleg van de Scheldekaaien verhuist de historische hangar 19 van het deelgebied Sint-Andries en Zuid naar Spoor Oost. Daar is er vraag naar beschutting tegen regen, wind en zon. Hangar 19 wordt in 3 delen verdeeld. De delen worden elk een landmark en bieden, naast beschutting, ook ruimte voor kleinere evenementen. Ze krijgen op Spoor Oost een nieuwe plek aan Hof ter Lo, Bahnhof en Schijnpoort. De werken starten ten vroegste in januari 2018.

De site Spoor Oost is in maart 2016 geopend als nieuwe publieke ruimte en als locatie voor evenementen zoals de Sinksenfoor en evenementparkeren voor het Sportpaleis, de Lotto Arena en Trix. Uit een studie rond de invulling van Spoor Oost, gefinancierd door het Vlaams stadsvernieuwingsfonds, blijkt dat er behoefte is aan kleinere deellocaties op de site. Meer kleinschalige plekken, uitgebouwd met een landmark zoals een shelter, zijn een herkenningspunt, bieden bescherming tegen regen, wind en zon, kunnen gebruikt worden voor de organisatie van evenementen en zorgen voor extra activiteiten.

De stad zocht in 2016 actief naar plaatsen om enkele grote Scheldekaaihangars te hergebruiken. Op de werf van de Scheldekaaien moeten de 3 grote kaaihangars 13, 15 en 19, ten zuiden van het Zuiderterras, verwijderd worden. Vanuit erfgoed moeten die loodsen deskundig gedemonteerd en verplaatst worden. De hangars zijn structureel in goede staat en hebben een bijzondere esthetische uitstraling door de sierlijke ornamenten in de frontons van de hangars.

Een nieuw landmark op 3 locaties

Op basis van de circulatiepatronen en toegangen op Spoor Oost komen 3 locaties in aanmerking voor de inplanting van een Scheldekaaihangar: Hof ter Lo, Bahnhof en Schijnpoort. Die locaties werden afgestemd met de inplanting van de Sinksenfoor en Mobiliteit en Parkeren Antwerpen, organisator van de evenementenparking.

  • Aan Hof ter Lo komt een hangar van 24 op 36 meter (864 m²) onder de oude goederenkranen, die hun huidige vorm en positie behouden. De dakconstructie van de hangar wordt voor de helft lichtdoorlatend opgebouwd. De hangar is volledig overdekt en biedt mogelijkheden voor de organisatie van evenementen op buurtniveau. Om voldoende windbeschutting te creëren, wordt er gezocht naar een ruimtelijke structuur in kleine modules, al dan niet met groen. De modules kunnen aangepast worden naargelang het seizoen, evenement, ...

Een toekomstbeeld van de Scheldekaaihangar aan Hof ter Lo

Een toekomstbeeld van de Scheldekaaihangar aan Hof Ter Lo © Tractebel - Technum 

  • Ten noorden van Bahnhof wordt een hangar van 24 op 48 meter (1152 m²) geïntegreerd binnen het aanwezige groen op Spoor Oost. De hangar is gedeeltelijk overdekt en de dakconstructie wordt volledig lichtdoorlatend opgebouwd. Langs de zijde van de Noordersingel krijgt de hangar een groene wand en bijkomend verticaal groen rondom elke kolom. De aanwezige bomen worden geïntegreerd in de loods door een voldoende grote uitsparing in de dakconstructie en een irrigatiesysteem op basis van het opgevangen regenwater. Er worden bijkomende zitbanken voorzien om van de hangar een aangename verblijfplaats te maken.

Een toekomstbeeld van de Scheldekaaihangar aan Bahnhof

Een toekomstbeeld van het interieur van de Scheldekaaihangar aan Bahnhof

Toekomstbeelden van de Scheldekaaihangar aan Bahnhof © Tractebel - Technum

  • Aan Schijnpoort, op een knooppunt van paden richting Sportpaleis en Lotto Arena, vormt een hangar van 24 op 36 meter (864 m²) een beschut en volledig overdekt verzamelpunt op momenten dat de parking operationeel is, tijdens evenementen en dagdagelijks als publieke ruimte. De hangar komt op de locatie van de voormalige loskade. De dakconstructie wordt voor de helft lichtdoorlatend opgebouwd. Evenementen op buurtniveau of ondersteunende activiteiten bij het gebruik van de evenementenparking zijn mogelijk. Het aanwezige groen, tussen de hangar en de Noordersingel, wordt verdicht en verhoogd om voldoende windbeschutting te bieden. Er komen ook dezelfde kleine modules voor windbeschutting als aan Hof ter Lo.

Een toekomstbeeld van de Scheldekaaihangar aan Schijnpoort

Een toekomstbeeld van de Scheldekaaihangar aan Schijnpoort

Toekomstbeelden van de Scheldekaaihangar aan Schijnpoort © Tractebel - Technum

Volgende stappen

In het najaar werkt het ontwerpteam Tractebel – Technum het ontwerp nog verder uit. De werken starten ten vroegste in januari 2018 en moeten afgerond zijn voor de start van de Sinksenfoor. Het volledige project wordt geraamd op 1.094.399,08 euro inclusief btw en erelonen. 40% daarvan is gesubsidieerd door het EFRO-programma 2014-2020.