Cohousing en zorgwonen in het Cockerillhof in Hoboken

Het Cockerillhof in Hoboken, aan de Kapelstraat 131-133, is verkocht aan Maud&Co. Maud&Co biedt een thuis en een werk- en vrijetijdsbesteding aan 9 jongvolwassenen met een beperking waarbij het belangrijkste basisprincipe de inclusiegedachte is: mensen met en zonder beperking leven samen onder een dak. Liesbeth Van Den Vreken leidt het woonproject en verhuist samen met haar gezin naar het Cockerillhof om de 9 jongvolwassenen te begeleiden. Als alles vlot verloopt, zijn de woningen tegen 1 januari 2019 afgewerkt en ingericht en neemt de groep dan haar intrek in het Cockerillhof.

Maud&Co

De cohousers van Maud&Co zijn mensen die over een grote mate van zelfstandigheid beschikken of ervoor open staan om zich verder te ontplooien. Jongvolwassenen met een eigen mening die inspraak belangrijk vinden. Ze willen zich inzetten voor de samenleving, vinden het fijn om hun leven met anderen te delen en geloven in de visie van Maud&Co.

Het Cockerillhof

Het Cockerillhof is de voormalige directeurswoning van de verdwenen scheepswerf Cockerill Yards in Hoboken. Het was ooit een charmant landhuis met een statige toegang vanuit de Kapelstraat en een majestueuze centrale trappenhal. Hoewel de cultuurhistorische waarde van het gebouw algemeen erkend is, stond het pand jaren te verkommeren.

De directeurswoning is nu ingevuld met 2 ruime appartementen rond een royale trappenhal. Daarnaast vervangen 3 passiefwoningen het gesloopte prefabgebouw naast de woning. De 5 woningen beschikken samen over een gemeenschappelijke fietsenberging, een mooie polyvalente ruimte in het souterrain, en een collectieve tuin. De overblijvende groene ruimte blijft gevrijwaard als buurtpark.

Naast de herwaardering van dit stukje Hobokense geschiedenis werd de fijngevoelige stedenbouwkundige inpassing, die inzet op duidelijke en betekenisvolle collectieve ruimtes, dé grote troef van dit project.

Grond- en pandenbeleid

Aangezien de buurt nood had aan kwalitatieve woningen besloot AG VESPA om de renovatie van de woning te kaderen in het grond- en pandenbeleid. Daarmee pakken we leegstaande en verkrotte panden aan en brengen ze als kwaliteitsvolle en duurzame woningen opnieuw op de markt. Op die manier krijgt de opwaardering van een aantal stadswijken een impuls.

Gerelateerd

Voorgevel van directeurswoning Cockerillhof aan Kapelstraat 133
Project

Kapelstraat 131-133

Wonen

Het Cockerillhof werd verbouwd tot 5 woningen met een gemeenschappelijke fietsenberging, polyvalente ruimte en een grote collectieve tuin.