Centers Borgerhout krijgen nieuw gezicht

De renovatie van de centers, de 59 ruimtes onder de spoorwegbogen langs de Engelselei in Borgerhout, krijgt weer wat meer vorm. NU Architectuuratelier werd uitgeroepen als winnaar van de ontwerpwedstrijd. Het architectenbureau werkte drie types uit voor het uitzicht van de centers. Midden 2017 start AG VESPA met de renovatie van een twintigtal centers aan de Engelselei. Tegen het voorjaar van 2018 zijn deze centers klaar voor verhuur.Renovatie eerste reeks centersDe stad wil met de renovatie van de 59 centers in Borgerhout de onderbenutte ruimtes onder de spoorwegbogen nieuw leven inblazen. Het project kadert in een ruimer verhaal waarbij de hele omgeving wordt vernieuwd. In 2015 werden al een zestal testcenters aan het Luitenant Naeyaertplein heringericht door Studio Start vzw om gedurende twee jaar te pionieren met nieuwe functies en activiteiten. Intussen kan de volgende fase van het project van start gaan: AG VESPA zal een eerste reeks van een twintigtal centers grondig renoveren.Verschillende types op maat van buurt en gebruikersHet architectenbureau ‘NU Architectuuratelier’ werd door een vakjury als winnaar van een wedstrijd verkozen. Het ontwerp zorgt voor een mooi evenwicht tussen optimaal gebruik van de centers en het monumentale karakter van de bakstenen spoorwegconstructie.Binnen het concept zijn drie types voor de gevel uitgewerkt die strategisch verdeeld worden over de volledige strip van 59 centers. Daarbij wordt rekening gehouden met de buurt en de mogelijkheden in de straat.

  1. Maximale type Het maximale type heeft een uitsprong van 1,1 meter ten opzichte van de bakstenen center en werkt met een voorzetstructuur in staal en glas. Dit biedt heel wat voordelen: meer gebruiksoppervlakte, meer lichtinval en zelfs de mogelijkheid om een aantal centers met elkaar te verbinden.
  2. Minimale type Het minimale type bestaat uit een eenvoudige gevel in glas die in de boog van de center zelf wordt geplaatst. Hierdoor krijgen ook functies die een beperktere ruimte nodig hebben, een plek in de vernieuwde stadswallen.
  3. Mix van maximale en minimale type Het derde type is een mix van het maximale en minimale type. Zoals bij het minimale type wordt glas in de boog van de center zelf geplaatst. Analoog aan het maximale type wordt voor de center een stalen voorzetstructuur geplaatst maar dan zonder glas.

Het architectenbureau ontwierp voor alle centers een interieur met verhoogde vloer (duplex), die zorgt voor extra gebruiksoppervlakte. De inrichtingsmogelijkheden zijn divers en inspirerend.Nieuwe invullingVolgens de huidige bestemming kunnen enkel gemeenschapsvoorzieningen een plek krijgen in de centers. Om in de toekomst ook gemengde functies mogelijk te maken, zoals een bedrijf (ateliers, ambachten), detailhandel, kantoorfuncties, dienstverlening, vrije beroepen, horeca en dagrecreatie, wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Centers Borgerhout opgemaakt. Dit bevindt zich nu in de fase van het voorontwerp.

Voor meer informatie kan je terecht op de projectpagina Centers Borgerhout.