Braakliggend terrein Hof van Mols wordt woonzorgproject met groene publieke ruimte

De braakliggende site Hof van Mols in Wilrijk wordt ontwikkeld als residentieel woongebied met een uitgebreid zorgprogramma, kantoren met praktijkruimtes en een groene publieke ruimte. Samen met stad Antwerpen en Zorgbedrijf Antwerpen werken we aan een inrichtingsplan voor de site.

 

De projectsite Hof van Mols bevindt zich in Wilrijk tussen de bosdreef Hof van Mols, de L. Mortelmansstraat, de E. Keurvelsstraat en de Boomsesteenweg (A12). Vandaag heeft de braakliggende weide in woongebied een beperkte gebruikswaarde. Het is de ambitie om deze zone kwaliteitsvol te ontwikkelen met een hoofdzakelijk residentieel (zorg)programma, afgestemd op de ruimere omgeving en met een kwalitatieve groene publieke ruimte.

Wonen, zorg en kantoren met praktijkruimtes

Bedoeling is om de nieuwe site aantrekkelijk te maken voor verschillende leeftijdsgroepen met aandacht voor levenslang wonen. Het inrichtingsplan streeft naar een vernieuwend woonconcept dat bestaat uit ongeveer 40 woningen in verschillende woontypes. Dat kan mogelijk gekoppeld worden aan een zorgfunctie zoals bijvoorbeeld co-housing voor 50-plussers of collectief wonen voor mensen met een beperking.

Tegelijkertijd wil het Zorgbedrijf Antwerpen er een dienstencentrum en een 60-tal serviceflats voorzien, om een voldoende groot en kwalitatief zorgaanbod aan te bieden in de wijk Valaar.

Ten slotte voorziet het project ook kantoorachtigen, dat zijn geen klassieke kantoren, maar kantoren die zich lenen tot bijvoorbeeld praktijkruimtes. Bij voorkeur komen er functies die aansluiten op het woonzorgprogramma, zoals een medische groepspraktijk. De kantoren komen in de meest geluidsgevoelige zones in het gebied langs de A12. Ze kunnen zo deels als geluidsbuffer fungeren, wat de geluidshinder voor zowel de bestaande als de nieuwe woningen moet beperken.

Groene publieke ruimte

Het nieuwe woonproject wordt opgebouwd rond een groene publieke ruimte die een belangrijke rol zal spelen om het nieuwe project, de huidige buurt van Valaar en de verschillende voorzieningen in de omgeving te verbinden. Het wordt een kwalitatieve en aantrekkelijke publieke ruimte met routes op maat van fietsers en voetgangers en plaats voor ontmoeting en spel. Door een gepaste groeninvulling met een optimale toegankelijkheid kunnen heel wat verschillende doelgroepen en leeftijden er terecht. Voor de concrete invulling daarvan gaan we nog verder in gesprek met de buurt.

Gerelateerd

Hof van Mols_toekomstbeeld_perspectief vanuit E. Keurvelsstraat ┬ęB-City
Project

Hof van Mols

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling, Wonen

De projectsite in Wilrijk bestaat vandaag uit een braakliggende site in woongebied.