Hof van Mols

Buurtmoment juni

Op 28 juni 2021 organiseerden we een informatiemoment voor de buurt. Hieronder, bij documenten, lees je het verslag.

Over
info left

De projectsite ‘Hof van Mols’ bevindt zich in Wilrijk tussen de bosdreef Hof van Mols, de L. Mortelmansstraat, de E. Keurvelsstraat en de Boomsesteenweg (A12). Het gebied bestaat uit een braakliggende site in woongebied.

Waarom dit project?

Vandaag heeft de braakliggende weide in de Valaarwijk een beperkte gebruikswaarde. Het is onze  ambitie om deze zone in woongebied op een kwaliteitsvolle manier te valoriseren in functie van een in hoofdzaak residentieel programma in afstemming op de ruimere omgeving errond. Daarbij wordt ingezet op vermenging van verschillende leeftijdsgroepen en aandacht voor ‘levenslang wonen’.

Het nieuwe woonproject wordt opgebouwd rond een groene, publieke ruimte die een belangrijke rol zal spelen als verbindend element tussen de huidige buurt van Valaar, de nieuwe woonbuurt op de gronden van AG Vespa en de verschillende buurtvoorzieningen in de omgeving. 

Het project vormt tegelijkertijd ook een gelegenheid voor het Zorgbedrijf Antwerpen om, door realisatie van een dienstencentrum met serviceflats, een voldoende groot en kwalitatief zorgaanbod te kunnen aanbieden in de wijk Valaar.
Tenslotte voorziet het project ook kantoren met de mogelijkheid van praktijkruimtes, die gerealiseerd worden in de meest geluidsgevoelige zones in het gebied langs de A12. Ze fungeren als het ware als een ‘geluidsbuffer’ waardoor de geluidsoverlast op de site verbetert voor zowel de bestaande als de nieuwe woningen in de omgeving.

 

Wat gebeurt er?

  • Met het inrichtingsplan wordt er gestreefd naar een vernieuwend woonconcept met voor ca 40 woningen en verschillende woontypes, mogelijk gekoppeld aan ’zorg’;
  • Het Zorgbedrijf Antwerpen voorziet in een 60-tal serviceflats en een lokaal dienstencentrum;
  • Daarnaast voorziet het project ook ruimte voor kantoren met praktijkruimtes in de meer geluidsgevoeligere zone langs de A12. Bij voorkeur gaat het om kantoren die aansluiten op het woonzorgprogramma zoals bijvoorbeeld een medische groepspraktijk;
  • Aanleg van een kwalitatieve  en aantrekkelijke publieke ruimte die routes creëert doorheen het gebied op maat van fietsers en voetgangers en plaats biedt voor ontmoeting en spel.

Meer informatie lees je in de projectdefinitie. Dat document bevat het inhoudelijk kader met alle randvoorwaarden en ambities voor het project. Je vindt de projectdefinitie terug als een apart tabblad op deze pagina.

Wie werkt eraan mee?

AG Vespa, stad Antwerpen, Zorgbedrijf Antwerpen werken samen aan een  inrichtingsplan voor de projectsite ‘Hof van Mols’.

 

info right
info-right-fields
Rol AG Vespa

Gebiedsregisseur

Status
In realisatie