Hof van Mols

Buurtmoment 28 juni 2021

Op 28 juni 2021 organiseerden we een informatiemoment voor de buurt. Hieronder, bij documenten, lees je het verslag.

Buurtmoment 28 september 2023

Dit moment is afgelopen. De panelen die getoond zijn, kan je hieronder raadplegen bij 'Documenten'.

 

AG Vespa en de stad Antwerpen werken samen aan een inrichtingsplan voor het braakliggend stuk grond op de projectsite Hof van Mols. Het bevindt zich tussen de bosdreef Hof van Mols, de Lodewijk Mortelmansstraat, de Edward Keurvelsstraat en de Boomsesteenweg. Het is de ambitie om deze zone in woongebied te ontwikkelen met een hoofdzakelijk residentieel (zorg)programma rond een kwalitatieve groene publieke ruimte.

Om dit plan uit te voeren is er nu een ontwerpteam gekozen. Samen met hen organiseren we een buurtmoment om het wedstrijdvoorstel toe te lichten. Je kan er ook terecht met al je vragen. 

Van harte welkom op donderdag 28 september, doorlopend tussen 17.30 uur en 20 uur in Berkenrijs: Lodewijck Mortelmansstraat 13, 2610 Wilrijk.

Inschrijvingen wandelingen

Om 17.30 uur, 18.30 uur en 19.30 uur is het ook mogelijk om een wandeling op de site te volgen. Hiervoor dien je je op voorhand in te schrijven (voor het buurtmoment is dat niet nodig).

Schrijf je voor 27 september in via de website van Antwerpen Morgen

Meteen na je inschrijving ontvang je een e-mail ter bevestiging.

 

Tijdlijn
  • 28 juni 2021: infomoment buurt over de ambities en de projectdefinitie
  • 28 september 2023: infomoment buurt over wedstrijdontwerp en voorstelling ontwerpteam
  • Eind 2023: goedkeuring voorontwerp 
  • Voorjaar 2024: oplevering inrichtingsplan
  • Midden 2024: oplevering verkavelingsplan
Over
info left

De projectsite ‘Hof van Mols’ bevindt zich in Wilrijk tussen de bosdreef Hof van Mols, de L. Mortelmansstraat, de E. Keurvelsstraat en de Boomsesteenweg (A12). Het gebied bestaat uit een braakliggende site in woongebied.

Waarom dit project?

Vandaag heeft de braakliggende weide in de Valaarwijk een beperkte gebruikswaarde. Het is onze  ambitie om deze zone in woongebied op een kwaliteitsvolle manier te valoriseren in functie van een in hoofdzaak residentieel programma in afstemming op de ruimere omgeving errond. Daarbij wordt ingezet op vermenging van verschillende leeftijdsgroepen en aandacht voor ‘levenslang wonen’.

Het nieuwe woonproject wordt opgebouwd rond een groene, publieke ruimte die een belangrijke rol zal spelen als verbindend element tussen de huidige buurt van Valaar, de nieuwe woonbuurt op de gronden van AG Vespa en de verschillende buurtvoorzieningen in de omgeving. Het project vormt tegelijkertijd ook een gelegenheid voor het Zorgbedrijf Antwerpen om, door realisatie van een dienstencentrum met serviceflats, een voldoende groot en kwalitatief zorgaanbod te kunnen aanbieden in de wijk Valaar.

Tenslotte voorziet het project ook kantoren met de mogelijkheid van praktijkruimtes, die gerealiseerd worden in de meest geluidsgevoelige zones in het gebied langs de A12. Ze fungeren als het ware als een ‘geluidsbuffer’ waardoor de geluidsoverlast op de site verbetert voor zowel de bestaande als de nieuwe woningen in de omgeving.

 

Wat gebeurt er?

  • Met het inrichtingsplan wordt er gestreefd naar een vernieuwend woonconcept met voor ca 40 woningen en verschillende woontypes, mogelijk gekoppeld aan ’zorg’;
  • Het Zorgbedrijf Antwerpen voorziet in een 60-tal serviceflats en een lokaal dienstencentrum;
  • Daarnaast voorziet het project ook ruimte voor kantoren met praktijkruimtes in de meer geluidsgevoeligere zone langs de A12. Bij voorkeur gaat het om kantoren die aansluiten op het woonzorgprogramma zoals bijvoorbeeld een medische groepspraktijk;
  • Aanleg van een kwalitatieve  en aantrekkelijke publieke ruimte die routes creëert doorheen het gebied op maat van fietsers en voetgangers en plaats biedt voor ontmoeting en spel.

Meer informatie lees je in de projectdefinitie. Dat document bevat het inhoudelijk kader met alle randvoorwaarden en ambities voor het project. Je vindt de projectdefinitie terug als een apart tabblad op deze pagina.

Wie werkt eraan mee?

AG Vespa, stad Antwerpen, Zorgbedrijf Antwerpen werken samen aan een  inrichtingsplan voor de projectsite ‘Hof van Mols’. B-architecten nv – CLUSTER bv  - Endeavour CV werken samen aan een ontwerp voor de herontwikkeling van de site.

 

info right
info-right-fields
Rol AG Vespa

Gebiedsregisseur

Ontwerper

B-architecten nv – CLUSTER bv  - Endeavour CV

Status
In realisatie