30 nieuwe nestkasten in Park Spoor Noord

We installeerden 30 nestkastjes voor gierzwaluwen en mussen aan de noordgevel van het voormalige spoorweggebouw in Park Spoor Noord. Johan Kempeneers, gierzwaluw-monitor APUS team: "De gierzwaluw, een beschermde trekvogel, broedt in gaten of kieren van gebouwen. Maar door renovaties en restauraties verdwijnen vaak ook interessante nestplaatsen."

Installatie van nestkasten aan de gevel van het voormalig spoorweggebouw in Park Spoor Noord.

Om de vogels te helpen, zorgen we waar mogelijk voor nestplaatsen bij renovatie en nieuwbouw. Die nestplekken kunnen netjes weggewerkt zitten in renovatie- of nieuwbouwprojecten waar ze voor de vogels door middel van kieren bereikbaar zijn. Dit deden we bijvoorbeeld bij verbouwingen aan Het Steen en de Sint-Jacobskerk. Maar het kan ook gaan om nestkasten die aan de gevel bevestigd worden, zoals aan het spoorweggebouw in Park Spoor Noord. Dit gebeurt in overleg met organisaties als Natuurpunt en Vogelbescherming.

Johan Kempeneers: "De kasten die we hier hangen werden speciaal voor de gierzwaluw ontwikkeld. Materiaal, grootte en opening zijn op hen gericht. Maar aangezien de groene gevels van het spoorweggebouw ook mussen aantrekken, zullen deze nestkasten ook voor hen interessant zijn."

Installatie van nestkasten aan de gevel van het voormalig spoorweggebouw in Park Spoor Noord.

Volgende lente hopen we een kolonie gierzwaluwen te zien huizen in de nieuwe nestkasten. Johan Kempeneers: "De nestkasten worden ook bewust aan de noordgevel geplaatst om te voorkomen dat ze te fel opwarmen in de lentezon, wat voor de vogels niet leefbaar zou zijn."

Gerelateerd

Het Steen werd officieel geopend ©LUCID
Project

Het Steen

Publieke gebouwen

Het oudste gebouw van de stad heeft een nieuwe functie.

Middenbeuk van de kerk met centrale altaar voor de restauratiewerken
Project

Sint-Jacobskerk

Publieke gebouwen

De Sint-Jacobskerk in de Lange Nieuwstraat is momenteel aan restauratie toe. Begin 2019 zijn we gestart met de volledige restauratie van dit beschermde monument.