Dagelijkse werking 2020

Raad van bestuur AG Vespa 2020

De raad van bestuur van AG Vespa telt 12 leden. Petra Buytaert is waarnemend secretaris.

Dit is de samenstelling:

 • Fons Duchateau, voorzitter
 • Bart De Wever
 • Koen Kennis
 • Annick De Ridder
 • Nabilla Ait Daoud
 • Tom Meeuws
 • Peter Wouters
 • Erica Caluwaerts
 • Maarten Jans
 • Maarten Loopmans
 • Anke Van dermeersch
 • Joris Giebens

De raad van bestuur kwam in 2020 11 keer samen en behandelde 145 agendapunten.

Directiecomité AG Vespa 2020

Het directiecomité staat in voor de dagelijkse leiding van AG Vespa. Het zorgt voor de uitvoering van de beleidslijnen, bepaald door de raad van bestuur, en werkt binnen de bevoegdheden die door de raad van bestuur werden gedelegeerd. De delegatie zorgt voor een snelle uitvoering van het goedgekeurde beleid.

De samenstelling van het directiecomité ziet er als volgt uit:

 • Myriam Heuvelman, CEO en voorzitter directiecomité
 • Petra Buytaert, directeur vastgoed
 • Hardwin De Wever, directeur stadsprojecten
 • Steven Decloedt, directeur bouwprojecten
 • Pieter Tan, directeur bouwprojecten stad
 • Griet Geerinck, directeur risicomanagement
 • Elisabeth Mercelis, directeur strategisch onderhoud
 • Sarah Helsen, manager organisatiestrategie (waarnemend)

In 2020 kwam het directiecomité 60 keer samen en keurde 1.029 besluiten goed.

 

Terug naar jaarverslag 2020