Stedelijke ontwikkeling in 2020

De bouw en het transport van de fietshelling aan de Parkbrug © AG Vespa - Jasper Léonard
links naast tekst
content

Kop Spoor Noord

Alle voorbereidingen voor de plaatsing van de fietshelling van de Parkbrug zijn uitgevoerd zodat ze verder kan afgewerkt worden op het terrein voor de ingebruikname in 2021.

Falcon

Het laatste binnenhof is gerealiseerd en in gebruik genomen.

Bouwblok Jan van Gent

Het nieuwe bouwblok 'The Residence' aan de Jan van Gentstraat is grotendeels gerealiseerd en het openbaar domein rond het bouwblok is, met uitzondering van de zone voor het nieuwe hotel, in gebruik genomen.

Een illustratie van de Stuivenbergsite vanuit de lucht met daarop aangeduid waar woningen kunnen komen, waar stedelijke functies, economische invullingen, ...
Een illustratie van de Stuivenbergsite vanuit de lucht met daarop aangeduid waar woningen kunnen komen, waar stedelijke functies, economische invullingen, ... © AG Vespa
rechts van tekst
content

Stuivenbergsite

Het algemeen kader en het opdrachthouderschap van AG Vespa is goedgekeurd. Er is consensus bij de projectpartners over de krijtlijnen van de herontwikkeling. Het Vlaams stadsvernieuwingsfonds gaf een subsidie voor versnelde sloop en aanleg van (tijdelijke) publieke tuinen. De ontwerpwedstrijd via de procedure van de Vlaams Bouwmeester is gelanceerd. De technische vooronderzoeken in functie van het sloop- en bouwproject noord zijn lopende.

Runcvoorthof

In 2020 is de buitenaanleg van het Runcvoorthof in Merksem verder voorbereid.

Wilgenstraat

De samenwerkingsovereenkomst tussen stad Antwerpen, AG Vespa en Woonhaven is goedgekeurd en de oproep naar ontwerpteams voor een kandidatuurstelling is gepubliceerd.

Zicht op het openbaar domein en een van de gebouwen van architect Renaat Braem in de zuidrand van de Arenawijk in Deurne-Zuid
Zicht op het openbaar domein en gebouwen van architect Renaat Braem in de zuidrand van de Arenawijk in Deurne-Zuid © AG Vespa - Bart Gosselin
links naast tekst
content

Arenawijk

De projectdefinitie en samenwerkingsovereenkomst met Woonhaven Antwerpen werden goedgekeurd en drie ontwerpteams werden geselecteerd voor de opmaak van een inrichtingsplan voor de Arenawijk.

Kievit II

Het noordelijke deel van het openbaar domein, tussen het Mediaplein en de Somerstraat, werd opgeleverd en geopend. Het definitieve ontwerp voor het Mediaplein werd goedgekeurd.

Van Strydoncklaan noord / zuid

De opmaak van een samenwerkingsovereenkomst met private partijen en van een verkavelingsplan werd voorbereid.