Onderhoud stedelijke fonteinen

Over
info left

We verzorgen het onderhoud van de fonteinen van stad Antwerpen. Het fonteinseizoen loopt jaarlijks van 1 mei tot 30 september.

Jaarlijkse reiniging en nazicht

Het klaarmaken van de fonteinen voor een nieuw seizoen vraagt enige voorbereiding.  Elk voorjaar worden de fonteinen gereinigd en technisch op punt gebracht. Vanaf april worden de laatste controles uitgevoerd en starten we de fonteinen één voor één op. Dit maakt dat sommige fonteinen al begin april operationeel zijn en anderen pas later.  

Fonteinen die uitnodigen tot spelen

De fonteinen die uitnodigen tot spelen worden als eerste gecontroleerd en aangezet. Ze krijgen prioriteit omdat ze op warme dagen een belangrijke speelplek zijn voor de kinderen in de stad.

Voor 1 mei, de start van het fonteinseizoen, proberen we volgende fonteinen operationeel te hebben:

 • Dageraadplaats, Antwerpen
 • Koningin Astridplein, Antwerpen
 • Offerandestraat, Antwerpen
 • Park Spoor Noord, Antwerpen - voldoet aan de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem)
 • Sint-Catharinaplein, Antwerpen
 • Sint-Jansvliet, Antwerpen
 • Troonplaats, Antwerpen
 • Maarschalk Montgomeryplein, Borgerhout
 • Moorkensplein, Borgerhout
 • Spillemansstraat, Borgerhout
 • Te Boelaerpark, Borgerhout
 • Kristus-Koningplein, Ekeren
 • Hollebeekstraat, Hoboken
 • Kroonplein, Merksem

Sierfonteinen

Sierfonteinen verfraaien het straatbeeld. Na de speelfonteinen worden deze sierfonteinen in werking gesteld. Ze komen dus niet in werking voor 1 mei. De opstartdata worden bepaald in overleg met de nodige instanties en rekening houdend met de coronamaatregelen.

 • Dambruggestraat, Antwerpen
 • Grote Koraalberg, Antwerpen
 • Grote Markt - Brabo, Antwerpen
 • Harmoniepark - Monument Peter Benoit, Antwerpen - operationeel vanaf 15 mei 
 • Hendrik Conscienceplein, Antwerpen
 • Jan van Rijswijcklaan, Antwerpen
 • Lambermontplaats, Antwerpen
 • Leopold de Waelplaats - Waterspiegel, Antwerpen
 • Noorderlaan, Antwerpen
 • Rubenshuis, Antwerpen
 • Wapper, Antwerpen
 • De dansende nimfen, Wilrijk
 • districtshuis Deurne (patio)
 • Frank Craeybeckxlaan, Deurne
 • Gerard le Grellelaan, Wilrijk
 • Middelheimlaan, Wilrijk
 • Zandvlietse Varkensmarkt, Zandvliet
   

Afhankelijk van de coronamaatregelen kan van deze planning afgeweken worden.

Defecte fonteinen

Enkele fonteinen kampen helaas met defecten die we niet op korte termijn kunnen verhelpen. We stellen alles in het werk om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

 • Frans Jochemsplein, Berchem
 • Wim Saerensplein, Deurne
 • Burgemeester Jozef Nolfplein, Merksem

Vijverfonteinen

Sommige vijvers beschikken ook over een fontein. Die zorgt voor extra zuurstof in het water en zo voor een betere waterkwaliteit. Dit soort fonteinen wordt beheerd door de collega’s van de stedelijke groendienst.

 

info right
info-right-fields
Status
In realisatie