Onderhoud stedelijke fonteinen

Over
info left

We verzorgen het onderhoud van de fonteinen van stad Antwerpen. Het fonteinseizoen loopt jaarlijks van 1 mei tot en met 30 september

Jaarlijkse reiniging en nazicht

Het klaarmaken van de fonteinen voor een nieuw seizoen vraagt enige voorbereiding.  In de winter worden technische onderhoudswerken of vernieuwingen uitgevoerd. In februari en maart gebeuren de laatste reinigingen en controles. Vanaf april starten we de fonteinen één voor één op. Dit maakt dat sommige fonteinen al begin april operationeel zijn en anderen pas later.  

Waterkwaliteit

Fonteinen zorgen voor een mooie omgeving, brengen verfrissing en nodigen soms ook uit tot spelen. We doen we er alles aan om een gezonde waterkwaliteit aan te bieden, ook al is dit geen drinkwater. Maar helder water en een aanvaardbare waterkwaliteit zijn niet evident. Een fontein staat dagelijks bloot aan verschillende vormen van vervuiling. Denk aan (zure) regen, wind die zand naar de fontein blaast of afgemaaid gras dat in het water terechtkomt. Maar ook: afval dat wordt achtergelaten en in contact komt met het water, dieren die door het water lopen en er hun behoefte in doen, het afspoelen van speelgoed of schoenen of zelfs het afwassen van picknickborden en glazen. De kwaliteit van het water komt regelmatig onder grote druk te staan. 

Bacteriën vermijden

Het doel is om schadelijke bacteriën te vermijden of onder controle te houden. Dit kan door te desinfecteren maar ook door de slechte bacteriën lam te leggen. We werken op beide gebieden. We proberen ook ecologisch en duurzaam te werken. Hoe beter we de kwaliteit van het water onder controle hebben, hoe minder drastisch we moeten ingrijpen met producten en hoe langer we met hetzelfde water kunnen werken. Een ‘gezonde’ fontein is goed voor de bewoner, voor de leefomgeving, kost minder én is ook veiliger voor de techniekers die eraan werken.

Meten is weten

We nemen verschillende keren per week stalen om ze in een labo te laten onderzoeken. We testen het fonteinwater op de aanwezigheid van een aantal micro-organismen. Uit de aanwezigheid van deze bacteriën kunnen we afleiden of het water mogelijk ziekteverwekkend kan zijn. Op dezelfde manier wordt ook het water van de publieke zwemvijvers regelmatig gecontroleerd.

Tijdelijk geen toegang

Gaan bepaalde waarden van het fonteinwater een grens over, dan spannen we de fontein af of zetten we hem uit totdat de waarden terug de positieve richting uitgaan. Zodra het water terug een goede kwaliteit heeft, laten we iedereen weer veilig genieten van de fontein.

Help mee

We moeten het contact tussen allerlei soorten afval en het water verhinderen. Laat daarom je huisdier niet tussen de waterstralen lopen, spoel niets af in een fontein en laat geen afval achter.

Onze medewerkers onderhouden met trots de fonteinen van stad Antwerpen.

Soorten fonteinen

Speelfonteinen

Stilstaand of bewegend water met een strenge monitoring van de waterkwaliteit. 

 • Park Spoor Noord, Antwerpen - voldoet aan de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem)

Stadsfonteinen

Fonteinen waarvan de spuitmonden op een bereikbare en veilige plaats zitten zodat ze ook uitnodigen tot spelen.

 • Dageraadplaats, Antwerpen
 • Koningin Astridplein, Antwerpen
 • Offerandestraat, Antwerpen
 • Sint-Jansvliet, Antwerpen
 • Troonplaats, Antwerpen
 • Maarschalk Montgomeryplein, Borgerhout
 • Moorkensplein, Borgerhout
 • Spillemansstraat, Borgerhout
 • Te Boelaerpark, Borgerhout - leiding in herstelling door schade na omgevallen boom
 • Wim Saerensplein, Deurne
 • Kristus-Koningplein, Ekeren
 • Hollebeekstraat, Hoboken
 • Kroonplein, Merksem

Sierfonteinen

Sierfonteinen bestaan uit een sculptuur of bouwkundig element.

 • Dambruggestraat, Antwerpen
 • Grote Koraalberg, Antwerpen
 • Grote Markt - Brabo, Antwerpen
 • Harmoniepark - Monument Peter Benoit, Antwerpen
 • Jan van Rijswijcklaan, Antwerpen
 • Lambermontplaats, Antwerpen
 • Leopold de Waelplaats - Waterspiegel, Antwerpen
 • Noorderlaan, Antwerpen
 • Wapper, Antwerpen
 • districtshuis Deurne (patio)
 • Frank Craeybeckxlaan, Deurne
 • Gerard le Grellelaan, Wilrijk
 • Middelheimlaan, Wilrijk
 • Zandvlietse Varkensmarkt, Zandvliet

Vijverfonteinen

Sommige vijvers beschikken ook over een fontein. Die zorgt voor extra zuurstof in het water en zo voor een betere waterkwaliteit. Dat soort fonteinen wordt beheerd door de collega’s van de stedelijke groendienst.

Defecte fonteinen

Enkele fonteinen kampen helaas met defecten die we niet op korte termijn kunnen verhelpen. We stellen alles in het werk om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

 • De dansende nilmfen, park Den Brandt, Antwerpen
 • Hendrik Conscienceplein, Antwerpen 
 • Sint-Catharinaplein, Antwerpen
 • Frans Jochemsplein, Berchem
 • Burgemeester Jozef Nolfplein, Merksem 
info right
info-right-fields
Status
In realisatie