Godshuis Van der Biest

Tijdlijn
Eind 2021
Einde werken

De oplevering van de bouwwerken vindt plaats eind 2021. Dan kan Beschut Wonen de site in gebruik nemen.

Najaar 2020
Afwerking exterieur

De werken aan de buitenzijde zijn afgerond.

De werken aan het interieur lopen door.

Februari 2020
Start werken

De restauratie- en renovatiewerken aan de binnen- en buitenzijde van het Godshuis Van Der Biest starten in februari 2020.

Over
info left

Waarom dit project?

Het godshuis Van der Biest krijgt een nieuwe invulling. Beschut Wonen Antwerpen neemt er na de restauratie- en renovatiewerken haar intrek. Deze welzijnsvereniging richt zich tot personen met een psychische kwetsbaarheid en bieden begeleiding, ondersteuning en toezicht aan volwassenen met ernstige en langdurige psychische problemen voor wie zelfstandig wonen niet of nog niet mogelijk is.Naast een nieuwe locatie voor Beschut Wonen Antwerpen wordt het een plek waar buurtbewoners en buurtverenigingen terecht kunnen. Op de site zullen activiteiten georganiseerd worden die gericht zijn op ontmoeting, ontspanning, vrije tijd en vorming.

Via dit project krijgt de buurt die in het verleden heel wat samenlevingsproblemen kende een nieuwe impuls. De afgelopen jaren werd er al heel wat geïnvesteerd in deze buurt en dit project vormt daar een verlengstuk van.

Met de herbestemming en de restauratie wordt er een duurzaam antwoord gegeven aan het behoud en de bescherming van de gebouwen. Zo kunnen ze in de toekomst, voorzien van hedendaagse duurzame technieken en verbeteringen, flexibel nieuwe functies opnemen en zo hun toekomst vrijwaren naar een zelfvoorzienende monumentale site.

Wat gebeurt er?

Het ontwerp gaat uit van een verminderde publieke openheid naarmate men zich dieper op de site begeeft.

  • Door de zone aan de straatzijde te voorzien van publieke functies, krijgt de buurt de kans om betrokken te worden bij de werking van het godshuis. Zo wordt een bar voorzien aan de straatzijde. Een nieuwe raamopening geeft een zijdelings zicht op de Falconrui.
  • Achterin de site bevinden zich de private kantoorruimten van de medewerkers van Beschut Wonen. Daarbij is het de bedoeling dat het doelpubliek van Beschut Wonen vrij kan aankloppen voor sociaal contact en de nodige begeleiding.
  • Een nieuwe verbindingsgang tussen de twee tegenover elkaar liggende vleugels zorgt voor een optimalisatie van de ruimtes. Deze gang is een essentiële schakel in de werking van het geheel en draagt bij tot de flexibiliteit van het monument naar bruikbaarheid en toegankelijkheid. Dit nieuw volume krijgt een fijne stalen structuur, ingevuld met ontspiegeld glas en is duidelijk herkenbaar als hedendaagse toevoeging.

    De gang verwijst naar het vroegere pad dat de tuin doorkruiste. De tuin wordt op deze manier opgesplitst. De ene helft heeft een eerder publiek karakter en is toegankelijk voor bezoekers en toevallige voorbijgangers. De andere helft  is bedoeld voor de leden en de medewerkers van Beschut Wonen.
  • De voormalige woningen worden gegroepeerd tot 4 polyvalente ruimtes. Het historische kamermodel en huiselijk gevoel van de vroegere godshuisjes met bijhorende raam en deur zal opnieuw zichtbaar zijn. Het cruciale huiselijke onthaal bij de kantoren van Beschut Wonen wordt hierdoor opnieuw mogelijk en versterkt.
  • De originele elementen worden maximaal teruggebracht en de 16de -eeuwse spanten worden dankzij vides in het daglicht gezet. Boven deze vides komen dakvlakramen om meer licht binnen te trekken in de eerder donkere ruimtes. Dit komt de herbestemming tot kantoren ten goede zonder het historisch concept ingrijpend te wijzigen. 

Geschiedenis godshuis Van der Biest

Het godshuis Van der Biest werd in 1504 bij testament gesticht door Jan Van der Biest Janssone, koopman-huidenvetter en driemaal schepen van Antwerpen. Hij deed afstand van zijn woning en liet op het erf twaalf huisjes oprichten voor oude, arme vrouwen. Een dertiende huisje was bestemd voor de kapelaan die de kapel verzorgde. In 1855 vonden er verbouwingen plaats waardoor er in totaal negentien huisjes waren. Zeven jaar later kreeg het godshuis ook een nieuwe inkompoort. Het Godshuis behield zijn oorspronkelijke functie tot 1967. Sinds 1938 is het een beschermd monument.

info right
info-right-fields
Rol AG Vespa

Gedelegeerd bouwheer

Ontwerper

Callebaut Architecten

Emaze

Lime bvba

Aannemer

Verstraete Vanhecke nv

Subsidies

EFRO - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Thema

Stedelijk patrimonium

Publieke gebouwen

Projectkost

2.052.000 euro incl. btw

Adres
Falconrui 51
2000 Antwerpen
Status
Gerealiseerd