Over de Ring in 2020

De stop 'Geluidsberm Joe English' van de Expeditie Groene Vesten © AG VESPA
Tijdens de zomer kon je op 'Expeditie Groene Vesten', een kunsttraject in openlucht langs beide kanten van de Ring © AG Vespa
links naast tekst
content

Ringparken

Onder leiding van de intendant werken de stad Antwerpen, Vlaanderen en de burgerbewegingen samen aan de verbetering van de leefbaarheid in de Ringzone. AG Vespa coördineert, in tandem met de stad Antwerpen, het ontwerp- en realisatieproces van de 7 Ringparken en de Scheldebrug. Voor 3 Ringparken treedt AG Vespa op als projectleider.

 • Ringpark Groene Vesten: in 2020 startte het ontwerpteam BUUR – LATZ – GREISCH en SWP het ontwerpproces samen met team intendant en Agentschap Wegen en Verkeer. Het cocreatief proces wordt gevoed door projectwerkbanken. Het conceptontwerp is opgeleverd. Het landschapsontwerp en het faseringsplan zijn in opmaak.
 • Ringpark Lobroekdok: in 2020 is het ontwerpteam Studio Vigano –– Maarch – Sweco geselecteerd en is het ontwerpproces opgestart samen met team intendant en Lantis. Er is een eerste aanzet naar een visie voor de hele omgeving. Het cocreatief proces wordt gevoed door projectwerkbanken. Er is een eerste aanzet naar ontwerpend onderhandelen en een verkenning van de stakeholders in het projectgebied.
 • Ringpark Het Schijn: in 2020 is het ontwerpteam OMGEVING – De Urbanisten – COBE geselecteerd en is het ontwerpproces opgestart samen met team intendant en Lantis. Er is een eerste aanzet naar een visie voor de hele omgeving. Het cocreatief proces wordt gevoed door projectwerkbanken. Er is een eerste aanzet naar ontwerpend onderhandelen en een verkenning van de stakeholders in het projectgebied.
De omgeving van kap Groenendaal in Merksem
rechts van tekst
content

Stadsprojecten Over de Ring

Naast de gedeelde coördinatie en projectleiding van de Ringparken, staat AG Vespa ook in voor de coördinatie van de stadsprojecten in de Ringzone. Met subsidie van de Vlaamse Gemeenschap coördineert AG Vespa de hoederentiteit die de stadsontwikkeling van ontwerp tot uitvoering zal brengen.

 • Er werd een taskforce ‘Stad maken Over de Ring’ opgestart en een eerste versie van de studie ‘Stad maken Over de Ring’ werd opgeleverd.
 • Samga-silo: het bouwtechnisch onderzoek en de haalbaarheidsonderzoeken voor de Samga-silo als energieHUB en stadslandbouw werden opgestart.
 • Stadsproject kap Groenendaal: dit project werd in 2020 opgestart en het plan van aanpak werd goedgekeurd door het college. Voor de westzijde is de selectieleidraad van de concurrentiedialoog in opmaak en zijn de gesprekken met De Lijn lopende. Voor de oostzijde zijn de gesprekken met Werminval en Colruyt voor een gezamenlijke herontwikkeling lopende en is er nauwe afstemming met het ontwerp van het Ringpark Groenendaal.
 • Stadsserre Ringpark Groenendaal: er werd een screeningsstudie opgestart in functie van een mogelijke toekomstige invulling van de serre, aan de hand van interne brainstorms met stedelijke diensten en verkennende interviews met mogelijke externe partners.
 • Rand Ringpark Het Schijn: het plan van aanpak werd in 2020 opgemaakt en de aankoopoperatie werd voorbereid. Onderhandelingen met aanpalende eigenaars werden opgestart.
Het grootste deel van het terrein van het toekomstige Spoorpark is op dit moment nog in gebruik door Infrabel en niet toegankelijk. In dit filmpje kan je alvast zien hoe het er daar nu uitziet. © AG Vespa - Jasper Léonard
links naast tekst
content

Landschapsprojecten Groene Singel

 • Park Brialmont: de deelprojecten entree Grotesteenweg en recreatief natuurpark Wolvenberg werden opgeleverd en opengesteld. De projectdefinitie voor fase 2 werd goedgekeurd en het ontwerpproces werd opgestart. Het voorontwerp van de waterzuiveringsinfrastructuur in het recreatief natuurpark Wolvenberg werd goedgekeurd. De voorbereidingen lopen voor een natuurhuis in samenwerking met Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos met focus op natuur en erfgoed.
 • Spoorpark tussen Luitenant Naeyaertplein en Draakplaats: in 2020 werd de opdracht gegund aan het ontwerpteam Stramien – ZUS – RE-ST – ARA en werd het ontwerpproces opgestart. De opmaak van een cultuurhistorische studie werd gegund aan Archivaria en opgestart.
 • Cultuurpark: de opstart van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Cultuurpark werd voorbereid.
Een toekomstbeeld van het Kalverpad in de Slachthuiswijk
Een toekomstbeeld van het Kalverpad in de Slachthuiswijk © Sweco Belgium – Posad Maxwan – LOLA Landscape Architects
rechts van tekst
content

Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

Het ontwerpproces van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk werd in 2020 opgestart waarbij een participatietraject de aanzet vormde voor de opmaak van het conceptontwerp. De eerste omgevingsvergunningen van de ontwikkeling voor de Slachthuissite werden ingediend.