Woningen te koop via aantrekkelijke erfpachtformule 

Na een succesvol eerste project in 2020 bieden we opnieuw woningen aan via een erfpachtformule. Het gaat om een woonproject in Borgerhout en een op het Kiel, met zowel woningen als appartementen die voor een periode van maximaal 15 jaar in erfpacht worden gegeven. Kandidaat-erfpachters kopen eerst de wooneenheid aan en hebben dan 15 jaar de tijd om de grond aan te kopen waarop de woning zich bevindt. Dit alternatief op een klassieke verkoop moet meer mensen toegang bieden tot een kwalitatieve woning in Antwerpen.

We experimenteren met een aantal nieuwe woonvormen en formules. Erfpacht als alternatief voor verkoop is daarvan een voorbeeld. In 2020 werd de erfpachtformule al succesvol uitgerold in het woonproject aan het Falconplein. Gezien dat succes willen we die echtpachtformules nu verder uitrollen met twee grotere woonprojecten. Het gaat om woonproject Tirantas, met 10 wooneenheden in Borgerhout, en project Jules met 7 wooneenheden op het Kiel. 

Erfpacht als alternatief 

Het voordeel van een erfpachtformule is dat de kandidaat-erfpachter vandaag enkel de constructie volledig betaalt en de grond niet meteen moet kopen, waardoor de begininvestering aanzienlijk lager uitvalt dan bij een klassieke verkoop. De erfpachter krijgt het erfpachtrecht gedurende maximaal 15 jaar, met de optie om vanaf het verlijden van de erfpachtakte de bij de wooneenheid horende grond bij aan te kopen. Zo loopt de betaling meer gespreid dan bij een klassieke verkoop. Door de aankoop van de grond wordt de erfpachter uiteindelijk eigenaar van de woning en de bijhorende grond, en komt de erfpacht te vervallen. 

In cijfers 

De kandidaat-erfpachter betaalt bij aanvang van de erfpacht een eenmalige vergoeding voor de constructie en vervolgens een jaarlijkse canon voor het gebruik van de grond. Die bedraagt 2% van de waarde van de grond. Concreet betaalt de erfpachter jaarlijks, afhankelijk van de gekozen wooneenheid en locatie, een canon tussen 860 euro en 1660 euro, die jaarlijks indexeerbaar is op basis van de gezondheidsindex.  

Vanaf het verlijden van de erfpachtakte kan de erfpachter op basis van de aankoopoptie de grond aankopen. De waarde van de grond bedraagt momenteel, afhankelijk van de gekozen wooneenheid en locatie, tussen de 43.200 euro en 83.100 euro. De grondwaarde wordt jaarlijks vermeerderd met 2,5%. 

Gemeenschappelijke binnentuin
Tirantas: woningen en appartementen met privéterrassen en gemeenschappelijke binnentuin
links naast tekst
content

Woonproject Tirantas 

Woonproject Tirantas, op de hoek van de Gravinstraat en de Gijselsstraat in Borgerhout, omvat 6 appartementen en 4 woningen met elk een privéterras, naar een ontwerp van architecten Jo Broekx en Marcella Schiepers. Het woonproject heeft een gemeenschappelijke binnentuin en fietsenstalling en een ondergrondse parkeergarage met 13 autostaanplaatsen. De woningen hebben 3 slaapkamers. De appartementen hebben 1 of 2 slaapkamers. Eén woning en één appartement zijn volledig afgewerkt en dus instapklaar. De overige woningen en appartementen zijn semi-casco, de vloeren, keuken en het sanitair kunnen dus nog naar eigen smaak en budget afgewerkt worden. 

Voorgevel woonproject Jules
Jules: appartementen met terras of tuintje
rechts van tekst
content

Woonproject Jules 

Woonproject Jules, op de hoek van de Julius de Geyterstraat en de VIIde-Olympiadelaan op het Kiel, omvat 7 appartementen met elk een privébuitenruimte en 4 autostaanplaatsen naar een ontwerp van Rooilijn architectuur. Elk appartement heeft eigen zonnepanelen en er is ook een gemeenschappelijke fietsenstalling en privékelderberging.  

 

Alle appartementen zijn semi-casco, de vloeren, keuken en het sanitair kunnen dus nog naar eigen smaak en budget afgewerkt worden.