Wedstrijdpool grote architectuuropdrachten 2021

De huidige wedstrijdpool architectuuropdrachten loopt binnenkort af en wordt vervangen door een nieuwe ‘wedstrijdpool 2021’.
 
Sinds enkele jaren beschikt de stad Antwerpen over eigen procedures voor het aanstellen van ontwerpers, waarbij het streven naar ruimtelijke kwaliteit gecombineerd wordt met snel en licht aanbesteden. Beter gekend als de ‘pools’ van ontwerpers, worden deze procedures ondertussen toegepast voor uiteenlopende opdrachten.
 
Er wordt beroep gedaan op de wedstrijdpool wanneer een nieuw bouwproject verschillende ruimtelijke opties biedt en het organiseren van een minicompetitie tussen verschillende ontwerpers binnen de wedstrijdpool een meerwaarde kan betekenen. 

In het verleden werden binnen de wedstrijdpool nieuwbouw-, renovatie- en vernieuwbouwprojecten gegund voor onder meer schoolgebouwen, kinderdagverblijven, woningbouwprojecten, zorgcentra, musea, sportgebouwen en utilitaire gebouwen (vb. containerparken, stelplaatsen). Het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoed en Stadsprojecten in Antwerpen (AG Vespa) en het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO) treden hierbij op als voornaamste opdrachtgevers.

De stad Antwerpen lanceert een oproep om een nieuwe wedstrijdpool van 8 ontwerpers samen te stellen waarmee een raamovereenkomst wordt afgesloten voor vier jaar.
 
Je kan je kandidatuur voor de wedstrijdpool architectuuropdrachten inzenden tot 30 april 2021. Het bestek van de opdracht vind je op de website Public Procurement.

Met vragen kan je terecht bij Jordi Staes, tel 03 338 22 86, gac.diensten@antwerpen.be.