Vooruitgang aanleg park Gedempte Zuiderdokken

Vandaag keurde het college de omgevingsvergunning goed voor de tweede en derde fase van het park op de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen. Hiermee zijn alle nodige stappen genomen voor de aanleg van het volledige park dat klaar is tegen de zomer van 2024. De werken voor de aanleg van de eerste fase van het park, Steendok, verlopen volgens plan en zijn afgerond tegen de lente van 2022.

Het volledige park wordt aangelegd bovenop de 3 voormalige dokken: Steendok, Kooldok en Schippersdok. Met de goedkeuring van de omgevingsvergunning voor de tweede en derde fase is terug een belangrijke stap gezet voor het toekomstige park. Na de werken voor de eerste fase, Steendok, kunnen ook de werken starten voor de aanleg van het park op het voormalige Kooldok en Schippersdok, en de heraanleg van de Vlaamse- en Waalsekaai ter hoogte van beide dokken.

Fasering fase 1, Steendok
Eind 2020 is aannemer Stadsbader gestart met de aanleg van het park in het meest zuidelijke deel, ter hoogte van het voormalige Steendok, bovenop de afgewerkte parking. Daar komen 2 speeltuinen, een samentuin, een fontein die het water opvangt, en ook een multisportveld en een informele sportplek. Aan de Waterpoort komt een plein dat qua grootte te vergelijken is met de Grote Markt. Ook de Waalse-en Vlaamsekaai in dit gedeelte van het park worden in deze fase heraangelegd. Nieuwe bomenrijen zullen de bestaande aanvullen. Zo wordt een dynamische en koele stedelijke plek gecreëerd met plaats voor terrassen van de plaatselijke horeca, picknicktafels en banken.

De werken verlopen gefaseerd:

werken tot deze zomer:
o    heraanleg Waalse- en Vlaamsekaai tussen de Gentplaats en de Waterpoort
De volgende weken wordt het voetpad op de de Waalse- en Vlaamsekaai verder afgewerkt zodat tegen 16 juli alle horecazaken hun terras opnieuw kunnen openen. De rijweg zal in augustus opnieuw opengesteld worden.
o    start van de bouw van de hemelwaterput voor de opvang en recuperatie van regenwater

•    werken vanaf de zomer tot begin 2022:
o    afwerken Waalse- en Vlaamsekaai
o    aanleg van het park met paden, groenvakken, tuinkamers, speeltuinen, sportveld,…
o    aanleg Waterpoortplein

•    werken vanaf het najaar tot midden 2022:
o    aanplanting nieuwe bomen, struiken, bloemen.

Tegen de lente van 2022 is het eerste deel van het park klaar. Het volledige park is klaar tegen de zomer van 2024.

 

Gerelateerd

Huidige toestand Gedempte Zuiderdokken © AG VESPA - Bart Gosselin
Project

Gedempte Zuiderdokken

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

De Gedempte Zuiderdokken vormen samen een langwerpig plein in het zuiden van Antwerpen, parallel met de Scheldeoever. De open ruimte die vandaag vooral gebruikt wordt als een enorme parking, wordt omgevormd tot een veelzijdig park.

Definitief ontwerp voor de Gedempte Zuiderdokken
Nieuws

Definitief ontwerp Gedempte Zuiderdokken

Het ontwerp voor een nieuwe groene publieke ruimte is rond.