Stedelijke fonteinen starten later op

Door de coronamaatregelen starten de stedelijke fonteinen dit jaar later op. Zo willen de stad en AG VESPA vermijden dat de opstart van de fonteinen groepen mensen samenbrengt. 

De stedelijke fonteinen starten normaal vanaf begin april op. De onderhoudsmedewerkers van AG VESPA bereiden jaarlijks deze opstart voor zodat alles technisch in orde is en de waterkwaliteit gegarandeerd kan worden. 

Hoewel de onderhoudsploegen nog aan het werk zijn, kiezen de stad en AG VESPA ervoor om de stedelijke fonteinen niet op te starten zo lang de huidige coronamaatregelen van kracht zijn. Fonteinen hebben bij mooi weer een grote aantrekkingskracht op de Antwerpse bevolking, zeker de speelfonteinen. In de huidige omstandigheden zou het niet verantwoord zijn om die op te starten. Zodra de maatregelen dit toelaten, start AG VESPA de fonteinen op.

Het fonteinseizoen loopt tot begin oktober.