Start werken aan de Handelsbeurs

Op maandag 23 mei 2016 zijn de renovatiewerken aan de Handels- en Schippersbeurs en Lange Nieuwstraat 20-22-24 in Antwerpen gestart. Alle voorbereidende en archeologische werken zijn afgerond en alle nodige vergunningen liggen klaar. Het historisch waardevolle project voorziet in een hotel in de Lange Nieuwstraat 20-22-24, een publieke doorgangs- en ontmoetingsruimte in de Handelsbeurs, een restaurant in de Schippersbeurs en een ondergrondse parking onder de Handelsbeurs en het hotel. Dit jaar starten de werken aan de daken van de Schippersbeurs en de restauratie van de pagaddertoren. Als alles volgens plan verloopt, zal het project klaar zijn tegen eind 2018. De gloednieuwe parking en de Handelsbeurs zullen vanaf dan toegankelijk zijn voor het grote publiek. Het geplande hotel opent in 2019 de deuren.

 

Hotel, publieke doorgang, restaurant en ondergrondse parking

Het hotel in de Lange Nieuwstraat 20-22-24 wordt een luxehotel met 138 kamers van de wereldwijde keten Autograph/Marriott, die zich kenmerkt door verschillende stijlen van overdreven barok tot hedendaagse strakke architectuur. Het hotel zal de authenticiteit van de locatie respecteren en maximaal gebruikmaken van historisch waardevolle elementen. Het zal uitgebaat worden door het Nederlandse investerings-, ontwikkelings- en managementbedrijf Borealis Hotel Group.

 Na renovatie zal de Handelsbeurs ook opnieuw zijn publieke functie vervullen, net zoals in het verleden. Het gelijkvloers wordt immers een doorgangs- en ontmoetingsruimte. Daar zullen ook evenementen in een uniek kader kunnen plaatsvinden.

“De stad zet expliciet in op het behoud van het onroerend erfgoed van onze stad. Ondanks het lange en moeilijke traject is er met het huidige project een financieel haalbare invulling waarin de openbare functie van het geheel verankerd is. Zo zullen binnenkort zowel de Antwerpenaar als de (buitenlandse) bezoeker opnieuw ondergedompeld worden in de bijzondere atmosfeer van de Handelsbeurs,” zegt schepen Rob Van de Velde.

De Schippersbeurs wordt een restaurant met een ‘all-weather’ terras in de Handelsbeurs. De authentieke mozaïekvloeren en originele koepels blijven bewaard. J&M Catering Services staat in voor de uitbating van het restaurant.

Onder de Handelsbeurs en het hotel komt een nieuwbouw-parking voor ongeveer 293 auto’s en 125 fietsen, te bereiken via de inrit aan de Sint-Katelijnevest 55. Q-Park staat in voor de uitbating van de parking.

De volgende twee jaar werken het architectenbureau ELD Partnership en de aannemer Denys intensief samen onder vakkundige leiding van Orientes als gedelegeerd bouwheer.

Publiek-private samenwerking

De complexe realisatie van dit renovatie-, restauratie- en nieuwbouwproject in het hart van Antwerpen is mogelijk dankzij een publiek-private samenwerking:

  • De Vlaamse Erfgoedkluis, een joint venture tussen Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) en de erfgoedorganisatie Herita, zet haar schouders mee onder het project. Haar missie is het ondersteunen en faciliteren van de herontwikkeling van onroerend erfgoed in Vlaanderen. Hiertoe biedt zij (alternatieve) financiering en begeleiding ten aanzien van onroerenderfgoedprojecten. De Vlaamse Erfgoedkluis is een initiatief om erfgoed te herwaarderen van Vlaams minister-president Geert Bourgeois, tevens bevoegd voor Onroerend Erfgoed.
  • De stad Antwerpen blijft via haar vastgoeddochter AG VESPA eigenaar van de Handels- en Schippersbeurs, maar geeft deze in erfpacht aan Mopro Invest III nv. De panden van de Lange Nieuwstraat 20-22-24 werden door de projectvennootschap Handelsbeurs Antwerpen in volle eigendom verworven van AG VESPA.
  • De groep Denys is al  jaren geïnteresseerd in dit project vanuit hun betrokkenheid naar monumentale gebouwen toe en hun specialisatie in de verschillende vakgebieden die noodzakelijk zijn voor dit project. Er komen diverse restauratie- en renovatiewerken aan te pas, evenals specifieke ondergrondse funderingstechnieken voor de bouw van de parking onder het bestaande monumentale (beschermde) gebouw. Binnen de vastgoedactiviteit van de groep wordt ook geïnvesteerd in het project voor het herwaarderen van zeer waardevol historisch patrimonium.
  • Diepensteyn NV is de familieholding van Jan Toye, vooral bekend van Palm en Eddy Merckx Cycles. Diepensteyn beheert daarnaast ook een immobiliënpark, een gediversifieerde portefeuille van aandelen in globale groei-ondernemingen en heeft een sterk sociaal engagement via het Fonds GavoorGeluk. Bij de samenstelling van hun immobiliënpark zoekt Diepensteyn naar panden die onder de noemer ‘Landmark & Heritage’ vallen en als uithangbord kunnen dienen voor haar bierassortiment. Het is duidelijk dat dit project perfect aan deze criteria voldoet.
  • KBC besloot om vlakbij hun Antwerpse hoofdkantoor in ‘den Boerentoren’ dit prestigeuze project mee te financiëren en maakt dit met de bovenstaande Vlaamse publieke en private partners mogelijk.