Start voorbereidende werken transport en plaatsing fietshelling Parkbrug

Start voorbereidende werken transport en plaatsing fietshelling Parkbrug  

Voor het transport en de plaatsing van de fietshelling aan de Parkbrug vinden er binnenkort voorbereidende werken plaats. Daarom wordt vanaf maandag 7 december een deel van de Napoleonkaai en de Entrepotkaai gedurende 3 weken afgesloten voor alle verkeer.

De Parkbrug is sinds juli 2016 een verkeersveilige verbinding voor voetgangers en fietsers tussen Park Spoor Noord en het Eilandje. Ze overspant de Italiëlei ter hoogte van de Noorderplaats. Momenteel volgen voetgangers en fietsers de Parkhelling om vanuit Park Spoor Noord op de Parkbrug te geraken. Aan de kant van de London Tower heeft de Parkbrug momenteel een grote lift en een trap met een speciaal fietsgootsysteem. Er komt ook nog een fietshelling. Vanaf 7 december zijn er voorbereidende werken voor het transport en de plaatsing van de verschillende onderdelen van die helling. Daarna begint de effectieve plaatsing. In het voorjaar van 2021 zal de fietshelling klaar zijn voor gebruik.

Voorbereidende werken en planning
De werken aan de fietshelling zelf vinden al enkele maanden plaats in een atelier in Puurs. Momenteel worden de verschillende elementen aan elkaar gelast tot 4 grote delen en worden ze geschilderd. Daarna wordt alles via transport over water naar het Willemdok gebracht. Van daaruit zullen alle delen tussen de gebouwen gehesen worden naar hun definitieve locatie

Om plaats te maken voor de aanvoer en opbouw van een kraan en om alle onderdelen vanuit het Willemdok te kunnen transporteren tot aan hun definitieve locatie wordt een deel van de Napoleonkaai en de Entrepotkaai gedurende 3 weken afgesloten voor alle verkeer. De Napoleonkaai wordt afgesloten tussen de Napelsstraat en de Bordeauxstraat alsook de hoek van de Napoleonkaai met de Entrepotkaai. De Napelsstraat en de Kribbestraat worden 3 weken doodlopend richting de Napoleonkaai. Er zullen tijdelijk ook enkele bomen en straatmeubilair weggehaald worden. Tegen 24 december gaan de Napoleonkaai en de Entrepotkaai terug open voor alle verkeer.

De planning van de werken ziet er als volgt uit:

•    week 7/12: aanvoer en opbouw kraan aan het Willemdok op de hoek van de Napoleonkaai-Entrepotkaai en aankomst transport-ponton met de verschillende onderdelen van de fietshelling;
•    week 14/12: plaatsing verschillende onderdelen op hun definitieve locatie afhankelijk van de weersomstandigheden, afsluiten Parkbrug gedurende een week;
•    week 21/12: afbraak en afvoer kraan.

Daarna wordt alles in gereedschap gebracht voor de ingebruikname van de fietshelling: de plaatsing van de balustrade, schilder- en laswerken, de aanleg van een fietspad op de helling, de plaatsing van verlichting,…

Ontwerp fietshelling
Het ontwerp van de fietshelling is, net zoals dat van de Parkbrug, van Ney & Partners. De helling wordt 140 meter lang en krijgt een lusvormig ontwerp in een witte, lichte staalstructuur om het gewicht op de bestaande structuur te beperken. De fietshelling wordt een alternatief voor de lift en de trap met VeloComfort-systeem, die allebei behouden blijven. De fietshelling ligt parallel aan de gevels van de bestaande gebouwen.

 

 

Gerelateerd

Fietshelling Parkbrug zijde Eilandje © Ney & Partners
Nieuws

Bouwvergunning voor fietshelling Parkbrug

Goed nieuws, want de bouwvergunning voor de fietshelling van de Parkbrug, zijde Eilandje, is afgeleverd. Dat betekent dat de werken, als alles verder volgens plan verloopt, starten in de zomer. 

Kop Spoor Noord © Patrick Henderyckx
Project

Kop Spoor Noord

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Een mix van woningen, publieke voorzieningen, kantoren, horeca en handelszaken naast Park Spoor Noord.

Parkbrug © Jonathan Ramael
Project

Parkbrug

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Vlot te voet of met de fiets van Park Spoor Noord naar het Eilandje en omgekeerd.