Start restauratie historische Neerhoeve in Schoonselhof Begin december starten we met de restauratie van de Neerhoeve, de historische vierkantshoeve die hoort bij het kasteel Schoonselhof op de stedelijke begraafplaats in Wilrijk. We vormen de site om tot werkplaats voor de groendienst en de dienst begraafplaatsen.

De waarde van de Neerhoeve gaat niet terug tot één welbepaalde periode. De restauratie en herbestemming gaat daarom uit van een respectvolle benadering van de historisch gegroeide toestand, waarbinnen een nieuwe waardevolle herinrichting ontwikkeld wordt.  

Voor het exterieur zorgt het team van ONO architectuur en Beek & Hermans architecten globaal gezien voor het behoud van het uitzicht van de gevels met de raam-, deur- en poortopeningen zoals ze doorheen de jaren gegroeid zijn. Binnenin de hoeve wordt een waardevolle herinrichting voorzien om de nieuwe functies van het gebouw te ondersteunen. Naast kantoren, een refter en stelplaats voor de groendienst en dienst begraafplaatsen, komt er ook een deels publieke functie zoals een kantoor voor het beheer van de concessies van de graven. Ook de buitenaanleg wordt in beperkte mate aangepast en aangevuld ten behoeve van de nieuwe functies. Het waardevolle groen op de site blijft zoveel mogelijk behouden. 

Erfgoedpremie 

De werken kunnen mede dankzij een premie van het Agentschap Onroerend Erfgoed uitgevoerd worden. Met de subsidie van 1,9 miljoen euro zorgt Onroerend Erfgoed er samen met de stad voor dat dit erfgoed niet alleen bewaard blijft en gerestaureerd wordt, maar ook dat er een nuttige invulling komt en daarmee een nieuwe toekomst. 

Toekomstbeeld facade de Neerhoeve
Toekomstbeeld facade de Neerhoeve © ONO architectuur - Architecten Beeck & Hermans
links naast tekst
content

Tweede fase van de werken 

De restauratie van de historische hoeve vormt het sluitstuk van de werken op het domein. Eerder werd al een aanbouw uit de jaren 60 verwijderd en werd op het terrein een nieuwe schuur en luifel gebouwd voor de opslag van materiaal en voertuigen van de groendienst. Deze eerste fase werd in 2021 opgeleverd.  

Historiek 

De Neerhoeve werd in circa 1607 gebouwd als hoeve bij het kasteel van het Schoonselhof. Ze onderging sindsdien meerdere renovaties en verbouwingen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd er een tijdelijke kapel voor oorlogsslachtoffers in ondergebracht. Begin 20ste eeuw volgde een grootschalige renovatie onder leiding van stadsarchitect Van Averbeke, waarbij een kapel, dodenkamers, bergplaatsen, wachtzaaltjes en sanitair werden ingericht in de voormalige stallen en een deel van de voormalige pachterswoning.  

Gerelateerd

Toekomstbeeld de Neerhoeve © ONO architectuur - Architecten Beeck & Hermans
Project

Stelplaats groendienst en kantoren dienst begraafplaatsen

Publieke gebouwen

De Neerhoeve wordt gerestaureerd, de bijgebouwen uit de jaren 60 worden afgebroken en er wordt een nieuwe schuur en luifel gebouwd. De hoeve huist een stelplaats van de groendienst en kantoren van de dienst begraafplaatsen.