Start nieuwbouw Lange Gasthuisstraat 24 en Vleminckveld 25

Het verharde binnengebied tussen de Lange Gasthuisstraat 24 en Vleminckveld 25.
Binnengebied gezien vanaf de inrit aan het Vleminckveld met in de verte de bewaarde gevel aan de Lange Gasthuisstraat. © AG Vespa
links naast tekst
content

In de Lange Gasthuisstraat 24 bouwen we een nieuw politiekantoor voor Politiezone Antwerpen gecombineerd met vier huurappartementen in Vleminckveld 25, een ondergrondse parking en een groen binnengebied.

Start nieuwbouw oktober 2021

De afbraak van de oude infrastructuur werd eind 2020 afgerond. De historisch waardevolle gevel in de Lange Gasthuisstraat hebben we behouden. In oktober 2021 start aannemer Strabag met de nieuwbouwwerken.

Een deel van het openbaar domein wordt ingericht als werfzone. Aan- en afvoer van materialen gebeurt voornamelijk langs Vleminckveld 25. We proberen in overleg met de aannemer de hinder tot een minimum te beperken. Als alles volgens planning verloopt, worden de werken midden 2023 afgerond.

Meer info lees je op de projectpagina.

Gerelateerd

Gestutte gevel na afbraakwerken aan Lange Gasthuisstraat 24.
Project

Politiekantoor Lange Gasthuisstraat 24 en appartementen Vleminckveld 25

Publieke gebouwen, Wonen

Hier bouwen we een nieuw kantoor voor Politiezone Antwerpen gecombineerd met vier appartementen, een ondergrondse parking en een groen binnengebied.