Marktverkenning voor de herbestemming en restauratie van Loodswezensite

We werken aan een kwalitatieve herontwikkeling van de Loodswezensite. Om dit gericht uit te werken, lanceren we een marktverkenning. Hiermee peilen we naar een passende herbestemming en restauratie voor het Loodswezen en de historische boeienloods aan de Tavernierkaai. Kandidaten kunnen een voorstel indienen tot vrijdag 12 juli 2019.

Het Loodswezen en de boeienloods zijn met hun kenmerkende gevel historische bakens in de skyline van Antwerpen maar ze beantwoorden niet langer aan de hedendaagse comforteisen. Met deze verkenning willen we een zo volledig mogelijk beeld krijgen van de interesse op de markt voor dit project.

De herbestemming kadert in het masterplan Scheldekaaien dat voornamelijk inzet op het versterken van de band tussen de stad en de Schelde. AG VESPA staat in voor de regie van het totaalproject op deze site dat loopt vanaf het Bonapartedok tot aan het Noorderterras.

Toetsen naar ambities

We onderzoeken in deze markverkenning de piste om een erfpachtovereenkomst af te sluiten voor een looptijd van 50 jaar. We willen ook aftoetsen in welke mate een herbestemming en restauratie kunnen voldoen aan een aantal ambities.

Zo zouden de invulling van de boeienloods en minstens de onderbouw van het Loodswezen een publieke of publieksgerichte invulling moeten krijgen. De invulling van de bovenste verdiepingen van  het Loodswezen zijn dan weer vrij te bepalen, met uitzondering voor wonen. Daarnaast is het belangrijk dat het Loodswezen en de boeienloods een architecturaal en inhoudelijk mooi geheel vormen met de rest van de site.

Tijdelijke invulling tot herbestemming

De Vlaamse diensten die er gehuisvest waren, zijn in de zomer van 2017 verhuisd. In afwachting van een definitieve herbestemming worden de gebouwen tijdelijk ingevuld door onder meer een escaperoom en negen creatieve ondernemers, ateliers en bureaus. 

Kandidaten kunnen een voorstel indienen tot uiterlijk vrijdag 12 juli 2019 om 14 uur. 

Gerelateerd

Toekomstbeeld heraanleg Loodswezensite © Bureau Bas Smets
Project

Bonapartedok en Loodswezen

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

De gebiedsontwikkeling rond de Loodswezensite aan de Scheldekaaien krijgt een nieuw gezicht.