Herontwikkeling site tussen Sint-Andriesplaats en Prekersstraat

Stad Antwerpen investeert de komende jaren in de site tussen de Sint-Andriesplaats en de Prekersstraat. De gebouwen krijgen een grondige renovatie en er komt een verbinding met de achterliggende groenzone. Het geheel wordt ontwikkeld tot een plek voor de hele buurt. Als alles volgens plan verloopt, starten de werken in het najaar van 2024.

De projectlocatie omvat verschillende gebouwen en infrastructuren, waarin nu onder andere het cultureel ontmoetingscentrum huist, aan een binnengebied. Het volledige gebied dat de stad zal aanpakken heeft een oppervlakte van 3150 vierkante meter.

Antwerpen investeert in deze locatie omdat een renovatie van de verouderde gebouwen noodzakelijk is. De stad heeft ook de ambitie om er de jeugd- en culturele activiteiten te versterken, en in te zetten op een goede samenwerking tussen de verschillende stedelijke diensten en externe partners. De site zal bovendien een open leeromgeving en creatieve plek worden, met maximale focus op samenwerking, duurzaamheid en gedeeld ruimtegebruik. Iedereen moet zich er thuis voelen, het plan is om een plaats uit te bouwen waar de hele buurt welkom is.

​Timing

Voor dit project ontvangt stad Antwerpen een subsidie van de Vlaamse overheid, in het kader van de projectoproep ‘Veerkrachtige steden na corona’. Samen met de stad Antwerpen gaan wij nu op zoek naar een ontwerpbureau. De eerste ontwerpen zullen ook voorgelegd worden aan de buurt. Wanneer het ontwerp definitief is en de vergunningen verkregen zijn, kunnen de werken starten, in principe in het najaar van 2024. De opening van de vernieuwde site is in het voorjaar van 2026 voorzien.

Grote luifels op de site.
Tags