Gezocht: locatie voor nieuw regiokantoor politie centrum

In het kader van het masterplan huisvesting politie zoeken we een nieuwe locatie voor een nieuw regiokantoor centrum. Momenteel is dat gevestigd in de Quinten Matsijslei. We zoeken binnen de perimeter die verband houdt met de zone die het regiokantoor moet bedienen. Geïnteresseerden kunnen hun blijk van belangstelling indienen.

Context

Het Masterplan Huisvesting van de PZA is gebaseerd op het principe ‘centralisatie waar het kan, deconcentratie waar het hoort’. Zo wordt enerzijds de onthaal- en wijkwerking gedeconcentreerd door diverse politie- en onthaalkantoren te voorzien. Anderzijds wordt de werking aangevuld met een sterk gecentraliseerde interventiewerking vanuit één locatie, een mastergebouw. 

Deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling, brengt geen enkele aankoopverplichting met zich mee, zelfs niet nadat de procedure is afgerond. Deze aankoopprocedure vormt geen contract voor openbare werken.

Selectie

Om in aanmerking te komen moet het gebouw/project/gebouw in opmaak/..., aan de volgende criteria voldoen:

  • bevindt zich binnen een bepaalde perimeter (die verband houdt met de zone die het regiokantoor moet bedienen). De perimeter is afgebakend tot de stationsomgeving, om volgende redenen: afstand tot station (stationsomgeving herkenbaar voor iedereen), centrale ligging, Diamant en mogelijks integratie spoorwegpolitie;
  • biedt (de mogelijkheid tot) een totale bruto vloeroppervlakte van ten minste 2.300 m² tot 3.600 m² (excl de oppervlakte voor parkeerplaats en fietsenberging), volgens de meetcode die van toepassing is op de gebouwen van de instellingen en andere organen van de Europese Unie (vastgesteld op 29 november 2019). Een kleinere oppervlakte is niet mogelijk, een grotere oppervlakte kan in overweging genomen worden;
  • biedt een gelijkvloerse bruto oppervlakte van minimaal 300 m², bij voorkeur meer;
  • biedt minstens 10 tot 12 parkeerplaatsen en een (brom)fietsenberging. Parkeren kan binnen, buiten of ondergronds. Er dient een minimale hoogte van 2,4 m te worden gegarandeerd;
  • de aankoop van het gebouw/projectgrond/gebouw in opmaak/... dient bij voorkeur plaats te vinden voor september 2023.

Hoe deelnemen?

Blijken van belangstelling moeten vóór 31 augustus 2021 worden gezonden ter attentie van Christophe Dael. Voor vragen aangaande deze oproep kunnen kandidaten ook contact opnemen met Christophe Dael.

AG Vespa

Paradeplein 25, 2018 Antwerpen

Contactpersoon: Christophe Dael

T 03 259 28 25

christophe.dael@antwerpen.be 

De blijk van belangstelling moet omvatten:

  • de hoedanigheid waarin de persoon die een gebouw/projectgrond/gebouw in opmaak/... voorstelt, optreedt (eigenaar, beheerder...) en bewijsstukken waaruit deze hoedanigheid blijkt;
  • een beschrijving van het voorstel met inbegrip van alle informatie over de stedenbouwkundige - en milieusituatie en alle informatie die het AG Vespa in staat stelt om te oordelen of aan de hierboven vermelde criteria is voldaan;
  • de voor aankoop voorgestelde oppervlakte en, in het geval van een gebouw in opmaak, toelichtingen die het mogelijk maken te begrijpen wanneer het gebouw beschikbaar zal zijn voor AG Vespa;
  • alle andere informatie die de belangstellende entiteit wenst te verstrekken.

Voortzetting van de procedure

Na ontvangst van de blijken van belangstelling kan een bezoek aan alle voorgestelde gebouwen/projectgronden/gebouwen in opmaak/... die aan de hierboven vermelde criteria voldoen, worden georganiseerd.

AG Vespa kan vervolgens onderhandelingen aanknopen in functie van de eventuele verwerving.  

Tags