Definitief ontwerp fietshelling Parkbrug zijde Eilandje

Het definitieve ontwerp van de fietshelling van de Parkbrug, zijde Eilandje, is goedgekeurd. De fietshelling komt in het binnengebied tussen de Italiëlei, Londenstraat en Entrepotkaai. Ze wordt 140 meter lang en krijgt een lusvormig ontwerp in een lichte staalstructuur. De fietshelling wordt een alternatief voor de lift en de trap met VeloComfort-systeem, die allebei behouden blijven. Als alles goed verloopt, kunnen de werken ten vroegste starten in april 2018.

De Parkbrug is sinds juli 2016 een verkeersveilige verbinding voor voetgangers en fietsers tussen Park Spoor Noord en het Eilandje. Ze overspant de Italiëlei ter hoogte van de Noorderplaats.

Antwerpen staat de volgende jaren voor verschillende grootschalige werken met impact op zowel het hoofdwegennet als het onderliggende wegennet. Een breed flankerend beleid is cruciaal om de hinder daarvan op te vangen en de bereikbaarheid van de Antwerpse regio te waarborgen.

Om de doorstroming voor fietsers te optimaliseren, werd er via een haalbaarheidsstudie onderzocht of een fietshelling voor de Parkbrug aan de kant van het Eilandje mogelijk is. Daaruit bleek dat een lusvormige variant het best scoort op de verschillende aspecten. De fietshelling ligt parallel aan de gevels van de bestaande gebouwen, en de start ervan is voldoende breed gemaakt om de toegang vanuit verschillende richtingen mogelijk te maken. De fietshelling zal uitgevoerd worden in een lichte staalstructuur om het gewicht op de bestaande structuur te beperken. Het fietspad is voorzien in gietasfalt.

Volgende stappen

Na de goedkeuring van het definitieve ontwerp wordt de bouwvergunning ingediend. Parallel aan het vergunningstraject wordt de aanbestedingsprocedure opgestart met als doel om aansluitend bij het afleveren van de stedenbouwkundig vergunning de werken te starten. De werkzaamheden zullen naar verwachting minstens één jaar in beslag nemen, en kunnen ten vroegste starten in april 2018. De Parkbrug en de nieuwe fietshelling zijn ontworpen door Ney & Partners. Voor de fietshelling is een budget voorzien van 1.883.891 euro.

Toekomstbeeld fietshelling Parkbrug ©Ney & partners
Toekomstbeeld van de fietshelling aan de Parkbrug © Ney & Partners
Toekomstbeeld van de fietshelling aan de Parkbrug © Ney & Partners
Toekomstbeeld van de fietshelling aan de Parkbrug © Ney & Partners

Gerelateerd

Fietshelling Parkbrug zijde Eilandje © Ney & Partners
Nieuws

Bouwvergunning voor fietshelling Parkbrug

Goed nieuws, want de bouwvergunning voor de fietshelling van de Parkbrug, zijde Eilandje, is afgeleverd. Dat betekent dat de werken, als alles verder volgens plan verloopt, starten in de zomer. 

De Parkbrug - © Jonathan Ramael
Nieuws

Parkbrug, winnaar Footbridge award

Op 6 september is in Berlijn de Parkbrug uitgeroepen als winnaar van de 'Footbridge award 2017'.

Parkbrug © Jonathan Ramael
Project

Parkbrug

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Vlot te voet of met de fiets van Park Spoor Noord naar het Eilandje en omgekeerd.