De komende 3 jaar investeren we in 50 projecten om energie te besparen

Coördinator Tim van Dyck legt uit wat de stad doet om op lange termijn energie te besparen bij de stadsgebouwen.

Welke visie heeft de stad over energie besparen?

Tim: “De stad wil op een slimme manier energiebesparende maatregelen kiezen. We kijken daarbij naar het financieel rendement: op welke termijn verdient de stad de investeringen terug? Bij nieuwbouw investeren we uiteraard meteen in een goed en duurzaam concept, met aandacht voor de toekomst. Daarvoor gebruiken we een tool die de duurzaamheid van het bouwproject meet en opvolgt."

Tim Van Dyck aan de wintergang aan het Groen Kwartier in Berchem

Wat doet de stad om haar gebouwen energiezuinig te maken?

“Voor alle gebouwen werken we met een maatregelenmatrix. Die matrix werkt volgens het ‘plan-do-check-act’-principe. Daarbij gaan we de gebouwen eerst screenen: wat is het huidige energieverbruik en welke energiebesparende maatregelen komen in aanmerking? Dat resulteert in een begrotingsplan. In de tweede, do-fase volgt de uitvoering. Daar zijn ook de collega’s van onze afdeling onderhoud bij betrokken. In de check-fase doen we een naberekening: klopt de geplande investering en de werkelijke besparing? Indien nodig sturen we bij. Dat is de act-fase.” 

Het idee is om de besparingen die we bereiken door de genomen energiemaatregelen opnieuw te investeren in bijkomende maatregelen.“

Sinds wanneer werken jullie met de maatregelenmatrix?

“Dat doen we al meer dan 10 jaar. Het is zeker niet nieuw sinds de recente energiecrisis. We herhalen ook jaarlijks de screening van ons patrimonium. Tot hiertoe heeft de stad geïnvesteerd in 432 energiebesparende projecten, goed voor 11 miljoen euro. De investeringen zijn gemiddeld op 15 jaar terugverdiend. En zo kan de stad verder investeren in energiezuinige gebouwen."

Welke investeringen zijn de komende jaren gepland?

“Voor de komende 3 jaar zijn er 50 projecten gepland. We gaan onder meer lichtgewicht zonnepanelen plaatsen. Daardoor passen ze op meer daken. Als er energie over is, dragen we die over naar andere gebouwen, die niet geschikt zijn om zonnepanelen op te leggen. Verder investeren we in een energiezuinige koelinstallatie in het MAS en zorgen we voor betere ventilatie in de zwembaden. We verbeteren de dakisolatie van sommige sporthallen en er is nog nood aan energiezuinige verlichting. Wie al gebouwd of verbouwd heeft, weet ook: investeren in ramen met hoogrendementsglas is duur, maar nuttig."

Wat is de grootste uitdaging momenteel?

“Zonder twijfel de huidige levertermijnen van technisch materiaal. Zo moeten we langer wachten om bepaalde energiemaatregelen uit te voeren, soms tot een half jaar. Dat maakt ook het plannen moeilijker.”

Wat hoop je samen met je team verder te kunnen realiseren?

“Investeren in energiezuinige gebouwen blijft een stevige uitdaging. Zeker met de toekomstige klimaatdoelstellingen. Het boeiende is dat je resultaten ziet van je investeringen. Ze zijn meetbaar en voelbaar. Wat ik vooral een grote meerwaarde vind is dat je mee bijdraagt aan een beter klimaat. Daar doe je het voor een groot deel voor."