fbpx Bericht aan onze huurders | AG VESPA
Zicht op Antwerpen © AG VESPA - Bart Gosselin

Bericht aan onze huurders

Bericht aan onze huurders

Het stadsbestuur communiceerde afgelopen vrijdag 20 maart 2020 dat het zelfstandigen, ondernemers en verenigingen extra wil ondersteunen tijdens de coronacrisis. De beslissing komt er nadat de Nationale Veiligheidsraad maatregelen heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De beslissing houdt in dat de stad de vorderingen kwijtscheldt op (commerciële) verhuringen, concessies, tijdelijke terbeschikkingstellingen aan zelfstandigen, verenigingen en ondernemingen, andere dan deze die betrekking hebben op zendmasten, werfinrichtingen, publiciteitsborden, magazijnen, kantoren en parkings, en dit voor de periode die de Nationale Veiligheidsraad inlast plus één extra maand met een afronding naar boven op maandbasis.

Vanuit AG VESPA werken we momenteel de concrete afhandeling van die beslissing uit. We nemen op korte termijn contact op met de betrokken huurders, om te duiden welke impact deze beslissing heeft. Het gaat zowel over verhuringen van de stad Antwerpen, het OCMW als AG VESPA.

Ondertussen sturen we voor de betrokken contracten geen aanmaningen voor facturen van de afgelopen 6 maanden, en rekenen we voor achterstallen geen bijkomende kosten aan.

Heb je in de tussentijd vragen, mail dan naar huurfacturatie@antwerpen.be.