Bedrijventerrein Petroleum Zuid wordt Blue Gate Antwerp

De stad Antwerpen en het Vlaams Gewest werken samen aan de ontwikkeling van het Antwerpse bedrijventerrein Petroleum Zuid. Het wordt ontwikkeld tot een zeer hoogwaardig en uitermate duurzaam (eco-effectief) terrein. Deze hoogkwalitatieve site moet internationale bedrijven naar Antwerpen trekken. Daarom werd gekozen voor een nieuwe internationale naam: Blue Gate Antwerp.

Elk woord in Blue Gate Antwerp heeft zijn betekenis

  • ‘Blue’ staat symbool voor de groene economie. Internationaal is ‘the blue economy’ synoniem voor de ecologische economische toekomst. ‘Blue’ staat ook voor het blauw van het water van de Schelde.
  • ‘Gate’ staat voor een poort, zowel naar het water (het terrein ligt aan de Schelde) als naar de stad.
  • ‘Antwerp’ verwijst uiteraard naar de locatie op Antwerps grondgebeid.

“Blue Gate Antwerp is een voorbeeld van wat VIA (Vlaanderen in Actie) betekent,” zegt Vlaams minister-president Kris Peeters. “Het is een watergebonden bedrijventerrein dat met innovatieve technieken zeer sterk inzet op duurzaamheid. En door zijn hoog ambitieniveau zal het terrein zichzelf, Antwerpen en Vlaanderen internationaal positioneren.”

Het terrein wordt ontwikkeld volgens de principes van eco-effectiviteit (waarvan het opkomende ‘cradle-to-cradle’ een vorm is). Eco-effectiviteit is een nieuwe manier van economisch denken die uitgaat van het sluiten van kringlopen. Afval bestaat dan niet meer. Afval wordt vermeden of herbruikt als grondstof voor een ander proces.

“Stad Antwerpen wil een kwalitatief hoogstaande invulling geven aan Blue Gate Antwerp,” zegt Robert Voorhamme, schepen Werk en Economie in Antwerpen. “Het soort bedrijven dat we hier willen aantrekken, zal een boost betekenen voor de Antwerpse economie. We rekenen op minimaal 1500 tot 2000 nieuwe jobs.”

Blue Gate Antwerp zal uit drie belangrijke delen bestaan:

  • een nieuwe kade met aangrenzend een logistieke zone; met inbegrip van een magazijn voor stadsregionale distributie (13 hectare).
  • een zone voor hoogwaardige productiebedrijven en voor Onderzoek & Ontwikkeling (netto 25 hectare).
  • een groene corridor van 14,5 hectare die de beeld- en leefkwaliteit van het terrein sterk zal verhogen.

De resterende hectares worden ingenomen door infrastructuur en door het nieuw voetbalstadion voor beide Antwerpse clubs (GBA en RAFC). De naam Blue Gate Antwerp zal niet gelden voor het voetbalstadion.

Momenteel wordt een Masterplan afgewerkt dat de ambitie van stad Antwerpen en Vlaanderen verder zal expliciteren. Eind juni wordt dit Masterplan voorgesteld.

Van april tot oktober kunnen bewoners de site bezoeken met een wandelzoektocht ‘Expeditie Blue Gate Antwerp’
georganiseerd door stad Antwerpen. CityLabo/Antwerpen Averechts organiseert een begeleide site jogging.


Meer info

Historiek
Antwerpen was in 1863 de eerste Europese haven waar Amerikaanse olie werd gelost. Lange tijd bleef Antwerpen de belangrijkste Europese petroleumhaven. In 1901 verhuisde de Antwerpse petroleumhaven naar Petroleum Zuid. De activiteiten doofden er uit in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. De bodem is thans zwaar vervuild en het terrein is erkend als een brownfield. In een eerste fase zal het terrein gesaneerd worden.

Locatie (zie kaart in bijlage)
Het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp start aan de Generaal Armstrongweg (waar de blauwe Elia-centrale staat) en loopt verder langs beide kanten van de d’Herbouvillekaai tot aan BP. Naar onder toe loopt het terrein langs de spoorweg tot aan de Herenpolderbrug en de Krugerbrug. In totaal is Blue Gate Antwerp 113 hectare groot. Een kleine 40 hectare is nog in concessie tot 2035 bij de bedrijven BP, Q8, Avia/Alca Petroleum en Atab.

nv GO IPZ
Voor de economische ontwikkeling van Blue Gate Antwerp werd de nv GO IPZ (GebiedsOntwikkeling Investeringszone Petroleum Zuid) opgericht met als aandeelhouders AG VESPA, het vastgoedbedrijf van stad Antwerpen, en PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen). Verder zijn in de werking van de nv GO IPZ Werk en Economie (stad Antwerpen) en Waterwegen & Zeekanaal betrokken. AG Stadsplanning begeleidt mee de ontwikkeling van het Masterplan. De nv GO IPZ veranderde in april 2011 zijn naam in nv Blue Gate Antwerp.

Documenten