Opdracht innovatieve stadshaven

AG VESPA lanceert een opdracht voor het uitwerken van het concept 'de innovatieve stadshaven' voor een deel van het Eilandje en Steenborgerweert, een gebied in het noorden van Antwerpen tussen de stadskern en het havengebied. Het concept stadshaven omvat de mogelijke kruisbestuiving tussen stad en haven en de wens om economische ontwikkeling en stadsontwikkeling maximaal met elkaar te verenigen.

De aanleiding voor deze opdracht kadert binnen een aantal grotere tendensen. Enerzijds verhuist de haven van Antwerpen haar activiteiten steeds meer naar het noorden. De ruimte die daardoor vrijkomt, wordt door de stad opgenomen en ingevuld als een gemengd stedelijk weefsel. Daarnaast zien we een tendens dat meer en meer bedrijven de stad verlaten. Atelierruimtes en loodsen worden omgevormd tot lofts of woningen en een deel van de economische sector lijkt moeilijk te overleven in de stad. Vandaag zijn ruimtelijke planners, stadssociologen en economen het erover eens dat zelfs in een postindustriële economie materiële productie opnieuw een plaats moet krijgen in een duurzame stad. De stad heeft nieuwe stedelijke productievormen nodig: kleinschalige industriële productie, stedelijk vakmanschap, duurzame bedrijventerreinen, ....

Het Eilandje (fase 2) en Steenborgerweert vormen een overgangsgebied tussen stad en haven waar de economische bedrijvigheid ook in de toekomst kan floreren.

De opdracht valt uiteen in 3 delen.

  • Er wordt een ontwikkelingsvisie gevraagd voor 'de innovatieve stadshaven'. Die visie dient getoetst te worden aan enerzijds de marktlogica en de economische tendensen en anderzijds internationale voorbeelden.
  • Daarnaast moet een raamwerkkaart de toekomstige structuur en een planrichting aangeven die zowel sturing geeft op basis van ontwerpend onderzoek als de uitgewerkte visie toetst.
  • Tot slot zullen aanbevelingen en instrumenten de ontwikkelingsstrategie voor dit gebied bepalen.

Gezien de ruime waaier aan thematieken vervat in deze opdracht is een multidisciplinair team vereist.

Op het platform e-procurement vind je meer info over het bestek.

Je kan je kandidatuur indienen ten laatste op dinsdag 16 mei 2017 om 10 uur.