Marktconsultatie Slimme Fonteinen

Voor het project ‘Slimme Fonteinen' willen we samen met Stad Antwerpen en Digipolis stedelijke fonteinen uitrusten met autonome sensoren en actuatoren zoals waterdebietmeters, actieve kleppen en zelfreinigende filters en deze ontsluiten naar het dataplatform van Digipolis.

Wie zoeken we?

We zoeken integratoren, ontwikkelaars en leveranciers van professionele oplossingen voor remote aansturing, bi-directionele ontsluiting en universele plaatsing in en rond stedelijke fonteinen, die een pragmatische uitrol van sensoren, actuatoren, de sturing en de ontsluiting kunnen verzorgen.

Doel project

De fonteinen in beheer van Stad Antwerpen zijn niet onderhoudsvriendelijk en onvoldoende duurzaam, met hoge werkingskosten tot gevolg. Uitval van een fontein leidt ook tot ongenoegen bij de burgers. Het doel is om universele intelligentie in te bouwen in fonteinen aan de hand van sensoren en actuatoren om o.a. data te verzamelen rond water- en energieverbruik alsook inzichten te verwerven in de werking van fonteinen om zo het water- en energie verbruik en onderhoudskosten te reduceren. 

Doel marktconsultatie

Tijdens de marktconsultatie willen we vraag- en aanbodzijde voor dit project samenbrengen en 'matchen'. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre bedrijven oplossingen kunnen aanreiken voor de behoeften en noden van Stad Antwerpen en Digipolis, en hoe haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en innovatief deze oplossingen zijn.

Waar en wanneer?

De marktconsultatie gaat door op vrijdag 19 maart 2021 vanaf 13 tot 17 uur en zal, ingevolge de COVID-19 pandemie, volledig online georganiseerd worden.

Meer info & inschrijven

Geïnteresseerden schrijven zich best in vóór vrijdag 12 maart 2021. Alle informatie vindt u op de website Programma Innovatieve Overheidsopdrachten