Definitief ontwerp Blue Gate Antwerp goedgekeurd

Vandaag keurde het college het definitieve ontwerp voor Blue Gate Antwerp goed. Het gebied met braakliggende en verontreinigde gronden van het voormalige Petroleum Zuid wordt ontwikkeld tot een innovatief, duurzaam eco-effectief bedrijventerrein dat zich richt op watergebonden, slimme logistiek. Het stadsproject is een publiek-private samenwerking tussen de stad, AG VESPA, Vlaanderen (via PMV en W&Z) en het consortium Blue O'pen.

Blue Gate Antwerp is een belangrijke ecologische schakel tussen de Hobokense polder en de Groene Singel. Om het gebied met braakliggende en verontreinigde gronden om te vormen tot een duurzaam bedrijventerrein is gesleuteld aan een definitief ontwerp. Dat omvat:

  • een groene zone van 15 hectare centraal in het bedrijventerrein;
  • wadizones die zorgen voor de waterhuishouding op het terrein;
  • een weg aan de noordoost-zijde die aansluit op het kruispunt met de Generaal Armstrongweg;
  • veilige fietsverbindingen in het verlengde van de Scheldekaaien;
  • een fiets- en wandelroute op de Lakweg langs de pijpleidingen uit 1939;
  • behoud van de beeldbepalende pijpleidingen als erfgoed;
  • behoud en herbestemming van de beschermde APC-loods (American Petroleum Company).

Blue Gate Antwerp wordt de thuis van (inter)nationale bedrijven actief in innovatieve logistiek en in productie gebaseerd op principes van circulaire economie. Het terrein brengt nieuwe jobs naar Antwerpen en creëert ruimte voor innovatie met een sterke rol voor lokale kenniscentra. BlueChem, een incubator, stoomt er weldra start-ups in een beschermde omgeving klaar voor de ontwikkeling van duurzame chemie.

Brugcorridor Blue Gate Antwerp

De brugcorridor © Omgeving cvba

Gefaseerde heraanleg

De ontwikkeling van Blue Gate Antwerp verloopt in fases. Eind juni starten de saneringswerken. In het najaar worden de bestaande gebouwen op het terrein afgebroken. Aansluitend in 2018 volgt de aanleg van de weg en groenzone.

Toekomstbeeld Blue Gate Antwerp

Toekomstbeeld Blue Gate Antwerp © Omgeving cvba