Aanstelling ontwerpbureau masterplan Slachthuissite | Noordschippersdok | Lobroekdok

Via een wedstrijdprocedure is voor de opmaak van het masterplan Slachthuissite│Noordschippersdok│Lobroekdok een ontwerpbureau aangesteld door AG VESPA en private partner Land Invest New Project 1.

Het gaat om Palmbout Urban Landscapes, samen met het bureau De Smet Vermeulen voor architectuur en het bureau Feddes olthof landschapsarchitecten voor de openbare ruimte. Wat betreft mobiliteit werken ze samen met Goudappel Coffeng.

Ze zijn geselecteerd op basis van hun ingediende wedstrijdvoorstel en plan van aanpak.

Dit is een eerste stap.  Bij de opmaak van het plan  is nog geen kans geweest tot dialoog met de opdrachtgevers, de bewoners en andere belanghebbenden. Het eigenlijke masterplan komt  tot stand na  verdere dialoog.

In de voorbereiding tot de opmaak van het masterplan zijn reeds een aantal participatiemomenten georganiseerd. De buurt tekende ook een participatiecharter met de stad en de eigenaars. Dat willen we in de toekomst verder zetten. Zowel tijdens de fase van de opmaak van het masterplan als van het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt  de buurt uitgenodigd om de voorstellen te bespreken. Tijdens de Damse Feesten op 12 september is een infostand aanwezig (Kalverstraat 2)  waarbij de eerste planschets voorgesteld wordt in  het bijzijn van de ontwerpers. Op 14 oktober vindt terug een participatiemoment plaats voor de buurt.Meer informatie over het masterplan vind je op de projectpagina.