Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Cadixwijk luchtbeeld
Londenstraat - verkoop lot bouwgrond
Cadix D2
Cadix D2
Cadixwijk - concept
Cadixwijk
Cadix D2
Cadixwijk op maquette
Cadiz project op Douanesite beeld Popncini en Lootens
Cadixwijk luchtbeeld
Eilandje- Cadixwijk
Cadixwijk luchtbeeld
Cadixwijk luchtbeeld
Cadixwijk luchtbeeld

Eilandje - Cadixwijk

Beschrijving

De Cadixwijk op het Eilandje is in volle ontwikkeling.

In de Cadixwijk (26 ha) wil de stad een integrale gebiedsontwikkeling, waarbij het openbaar domein wordt heraangelegd en nieuwe bouwblokken worden gerealiseerd. In het plan van aanpak, goedgekeurd in 2008, wordt de nadruk gelegd op het aantrekken van nieuwe, jonge gezinnen en op duurzaamheid.

Naast een uitgebreid woonprogramma, goed voor 75% van de nieuw te realiseren vloeroppervlakte, is er ook ruimte voor handelsvestigingen en kantoren (21%), gemeenschapsvoorzieningen (4%) en het nieuwe wijkplein Cadix, dat het hart van de Cadixwijk moet worden.

AG VESPA voert de totale regie over de gebiedsontwikkeling: de heraanleg van het openbaar domein, de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteitsbewaking, de verkoop van vastgoed, de sanering van de gronden en de financiële regie.

De heraanleg van het openbaar domein rolt de ‘rode loper’ uit voor verschillende nieuwe projecten en ontwikkelingen. Er worden extra woningen gerealiseerd en er vestigen zich nieuwe bedrijven in de Cadixwijk. AG VESPA wordt voor de herontwikkeling van de Cadixwijk, meer specifiek voor de heraanleg van het openbaar domein, ondersteund door Europa met een subsidie van 11 miljoen euro.

In een eerste fase in 2012-2013 werden in het noorden van de wijk, tussen de Indië-en Madrasstraat, de eerste 2 bouwblokken in verschillende loten verkocht aan de projectontwikkelaars Urban Capital, Top Locations, Re-Vive en Alta Build en Project².

De aanvang van de tweede fase, langs het Kattendijkdok, is gestart in 2015. Er is ook een nieuw bouwblok op de markt gelanceerd. Een jaar later, in 2016, zijn de werken aan het nieuwe wijkplein en de Napelsstraat opgestart.

Verloop van Cadixproject

- 2008: plan van aanpak Cadixwijk

- 2009: participatietraject wijkplein

- 2011: ontwerpwedstrijd en voorontwerp wijkplein, eerste bouwblok op private markt

- 2012: tweede bouwblok op private markt, heraanleg straten in het noorden van de wijk

- 2013: start bouw eerste bouwblok, start Cadiz-project op Douanesite, heraanleg Binnenvaartstraat

- 2015: heraanleg Kattendijkdok-Oostkaai en August Michielsstraat, afwerking Porto-en Piraeusstraat

- 2016: heraanleg oostelijk deel wijkplein en Napelsstraat

- 2017: opening oostelijk deel wijkplein: Schengenplein

Alle informatie over de bouwwerken en mogelijke verkeershinder op het Eilandje vind je hier.

Status
Stadsproject - in realisatie - Eilandje
Partners

Gemeentelijk Havenbedrijf

Stad Antwerpen

In een latere fase private projectontwikkelaars

In samenwerking met
Adres

Cadixwijk, gelegen tussen Londonstraat en Amsterdamstraat, Kempisch Dok, Houtdok en Kattendijkdok