fbpx Onze rol | AG VESPA
Hardenvoort © Bart Gosselin

Onze rol

Onze rol

Centers Borgerhout  © Bart Gosselin
Centers Borgerhout © AG VESPA - Bart Gosselin
rechts van tekst
content

 

Projectregisseur

Als projectregisseur volgen, sturen en coördineren we stadsprojecten van A tot Z, van ontwerp tot uitvoering, met als doel de concrete realisatie ervan. Dat doen we op verschillende schaalniveaus zoals stedelijke pleinen, landschapsparken, bruggen, nautische infrastructuurwerken en gemengde woonontwikkelingen op strategische plekken in de stad.

Kinderdagverblijf Neuze Neuze © AG VESPA - Bart Gosselin
Kinderdagverblijf Neuze Neuze © AG VESPA - Bart Gosselin
links naast tekst
content

 

Gedelegeerd bouwheer

AG VESPA is gedelegeerd bouwheer voor de stad Antwerpen. Dat betekent dat we in opdracht van de stad publieke gebouwen voor de stad bouwen: scholen, politiekantoren, kinderdagverblijven, brandweervoorposten, musea, … Duurzaamheid en sterke architectuur staan centraal.

Woningen Falconpoort 1-6 © Bart Gosselin
Woningen Falconpoort 1-6 © AG VESPA - Bart Gosselin
rechts van tekst
content

 

Publieke ontwikkelaar

Als publieke ontwikkelaar voert AG VESPA het stedelijk grond- en pandenbeleid uit. Met dat beleid pakken we leegstaande en verkrotte panden aan en brengen ze als kwaliteitsvolle en duurzame woningen opnieuw op de markt. Op die manier krijgt de opwaardering van een aantal stadswijken een impuls. Als publieke ontwikkelaar zijn we vaak achtereenvolgens eigenaar, bouwheer en makelaar. Door ons te concentreren op een paar specifieke wijken kunnen we daar aan stadsontwikkeling doen.

Fierensblokken voor start werken © AG VESPA - Bart Gosselin
Fierensblokken voor start werken © AG VESPA - Bart Gosselin
links naast tekst
content

 

Eigenaar

AG VESPA heeft heel wat patrimonium dat we steeds optimaliseren. We doen plaatsbezoeken, maken audits en optimalisatieplannen op. Die plannen richten zich op de renovatie, restauratie en nieuwbouw van het patrimonium. Zo kunnen we ons patrimonium zo rendabel mogelijk verhuren of verkopen.

Definitief ontwerp Dok Zuid voor de Gedempte Zuiderdokken © AG VESPA, TRACTEBEL – ADR Architects – Georges Descombes i.s.m. Les Eclairistes Associés & Erik De Waele
Definitief ontwerp Dok Zuid voor de Gedempte Zuiderdokken © AG VESPA, TRACTEBEL – ADR Architects – Georges Descombes i.s.m. Les Eclairistes Associés & Erik De Waele
rechts van tekst
content

 

Gebiedsregisseur

Als gebiedsregisseur nemen we vanuit een geïntegreerde visie de regie op van grotere gebiedsontwikkelingen in de stad. We bundelen onze juridische, financiële en technische expertise om de stad, haar dochters en private investeerders te begeleiden en te ondersteunen in de voorbereiding van complexe stadsprojecten. We doen aan kwaliteitsbewaking en zorgen ervoor dat (deel)projecten in een strategisch gebied op elkaar afgestemd worden.

Terug naar Over AG VESPA