fbpx Ligplaatsen voor woonboten op het Eilandje te huur | AG VESPA

Ligplaatsen voor woonboten op het Eilandje te huur

Ligplaatsen voor woonboten op het Eilandje te huur

Ligplaatsen voor woonboten op het Eilandje te huur

Ligplaatsen voor woonboten op het Eilandje te huur

Ligplaatsen voor woonboten op het Eilandje te huur

Ligplaatsen voor woonboten op het Eilandje te huur

Over
info-left

In de vorm van een concessie verhuren we 22 ligplaatsen voor woonboten die gelegen zijn aan de Zuidkaai van het Houtdok op het Eilandje.

Er zijn steigers voorzien, evenals walstroomkasten waarvan de bewoners gebruik kunnen maken voor de nodige aansluitingen op walstroom, drinkwater, riolering en data/internet. In de nabijheid van de ligplaatsen zijn er sorteerstraatjes voor de afvaldeponering.

De ligplaatsen worden verhuurd samen met een parkeerplaats. Momenteel bevinden de parkeerplaatsen zich in open lucht aan de Zuidkaai van het Houtdok, maar in een latere fase zullen de parkeerplaatsen verhuizen naar een ondergrondse parking in één van de toekomstige bouwprojecten aan het Houtdok-Zuidkaai.

Beschikbare ligplaatsen

5 ligplaatsen voor schepen van het type Kempenaar met maximum afmetingen van: 

  • 50 meter lengte over alles x 6,6 meter breedte over alles x 2,50 meter diepgang. 
  • Deze ligplaatsen zijn voorzien van extra dukdalven wegens de lengte van dit type schip. Het gaat om de ligplaatsen met huisnummers 65 tot en met 73 op het bijgevoegde plan.

4 ligplaatsen voor schepen van het type Pleziervaart met maximum afmetingen van: 

  • 20 meter lengte over alles x 5 meter breedte over alles x 2,5 meter diepgang.
  • Per steiger kunnen 4 boten van dit type aanmeren. Op bijgevoegd plan gaat het om de ligplaatsen met de huisnummers 45 tot 61.

13 ligplaatsen voor schepen van het type Spits met maximum afmetingen van:

  •  40 meter lengte over alles x 5,5 meter breedte over alles x 2,5 meter diepgang. 
  • Op het bijgevoegd ligplan gaat het om de ligplaatsen met de huisnummers 5 tot en met 39 en het huisnummer 77.

Prijs 
exclusief btw

  • Eénmalige instapkost: minimum 6.000 euro
  • Jaarlijkse vergoeding walstroomkast: 619,83 euro
  • Jaarlijkse concessievergoeding: 9,48 euro per m² ingenomen wateroppervlak
  • Jaarlijkse vergoeding parkeerplaatsen: 660 euro

Kandidaat-huurders kunnen zich tot 14 uur op woensdag 3 juni opgeven. De kandidatuurstelling zal beoordeeld worden op basis van een financieel voorstel en de esthetische waarde van het schip.

Houtdok-Zuidkaai

2030 Antwerpen

info-right