Huurder gezocht voor uitbating historisch Mercator-Orteliushuis

Minimumbod
129.000 euro per jaar
Over
info-left

We zoeken een huurder voor de uitbating van het magnifieke 16de-eeuwse Mercator-Orteliushuis. Het imposante gebouw biedt een waaier aan mogelijkheden qua invulling. Door de grote oppervlakte en indeling is een polyvalente en flexibele inrichting mogelijk, gaande van winkels en kantoren tot een café of restaurant. Als kandidaat-huurder moet je ook een (gedeeltelijke) bestemming als museum of cultuurcentrum integreren.

Geïnteresseerden kunnen een voorstel indienen onder gesloten omslag uiterlijk vrijdag 2 juni 2023 om 14 uur.

Kenmerken

Het barokke complex heeft drie verdiepingen en een ommuurde tuin.

 • Op het gelijkvloers vind je diverse ruimtes van in totaal circa 549 m². Enkele van die ruimtes zijn vergund als loutere handelsruimte, andere ruimtes zijn vergund als reca-functie (restaurant/café). In het midden van het gelijkvloers bevindt zich een imposante typisch 16de-eeuwse binnenkoer.
 • Op de eerste verdieping zijn er drie ruimtes van in totaal circa 471 m², die onderling gekoppeld kunnen worden en vergund zijn als kantoor.
 • De tweede verdieping is circa 169 m² groot en bestaat uit twee zolderruimtes die vergund zijn als reca-functie (restaurant/café) en door de huurder als keuken en/of bijkeuken kunnen worden ingericht. De huurder mag hier eventueel ook nog een reca-lift plaatsen. Belangrijk om weten is dat de overige zolderruimtes op de tweede verdieping niet begrepen zijn in de uitbating en enkel toegankelijk zijn voor AG Vespa in het kader van (technische) inspectie.
 • Het Mercator-Orteliushuis heeft tot slot een fraaie ommuurde tuin van circa 326 m², die de monumentale barokke gevel van het gebouw omvat. De tuin kan uitsluitend als tuin gebruikt worden, de omgevingsvergunning voorziet geen horecafunctie met terras.

Voorwaarden

De overeenkomst zal afgesloten worden onder de volgende belangrijkste voorwaarden. De volledige ontwerpovereenkomst vind je als bijlage.

 • We bieden het Mercator-Orteliushuis aan middels een huurovereenkomst voor een periode van 9 jaar. Het type huur zal afhankelijk zijn van de uiteindelijke bestemming (handelshuur of gemene huur). Woninghuur wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Het is mogelijk het pand onder te verhuren onder de voorwaarden die partijen zullen overeenkomen en overeenkomstig het door de huurder ingediende projectvoorstel.
 • Het minimumbod waarvoor de huur kan toegekend worden, bedraagt 129.000 euro per jaar exclusief btw.
 • De huurder zal een waarborg stellen ten belope van de helft van de jaarlijkse vergoeding.
 • De kandidaat-huurder moet in zijn projectvoorstel een (gedeeltelijke) bestemming als museum of cultuurcentrum integreren. Die voorwaarde kan ook als nevenfunctie vervuld worden. Het staat de kandidaat-huurder vrij te bepalen hoe hij de museale of cultuurfunctie wil invullen.
 • De huurder staat in voor het huurdersonderhoud.
 • De inrichtingswerken zijn ten laste van de huurder, en moeten uitgevoerd worden conform de bepalingen van de technische fiche in bijlage.

Biedingsdossier

Geïnteresseerden kunnen een voorstel indienen onder gesloten omslag uiterlijk vrijdag 2 juni 2023 om 14 uur.

Het biedingsdossier moet verplicht een aantal onderdelen bevatten om regelmatig te worden bevonden en in
aanmerking te komen voor beoordeling, zoals een financieel voorstel en projectvoorstel. Alle informatie daarover is te vinden in de informatiebundel die je op deze pagina kan downloaden.

Alle regelmatig ingediende dossiers worden beoordeeld op:

 • financieel voorstel (50%)
 • projectvoorstel (35%)
 • deskundigheid en relevante ervaring (15%)

Bezichtiging en informatie

Het Mercator-Orteliushuis is telkens op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 15 uur te bezichtigen na afspraak, en dat tot en met vrijdag 19 mei 2023.

Een bezichtiging kan je makkelijk vastleggen via de reservatieknop bovenaan ('Maak een afspraak') of telefonisch.

Contactpersoon

Greet Schoofs
0486 77 03 00
greet.schoofs@antwerpen.be

 

 

Kloosterstraat 15-17

2000 Antwerpen

info-right