Exploitant gezocht voor camping Middenvijver

Minimale vergoeding
€ 22.132,30/per jaar
Over
info-left

Wijziging! De uiterste datum voor indiening is verlengd tot maandag 15 februari 2021 om 14 uur.

De stad stad investeert in een nieuwe, kwalitatieve stadscamping. Met deze nieuwe camping wil de stad beter tegemoet komen aan de noden van de moderne kampeerder en ruimte laten voor innovatieve vormen van kamperen. 

Context

  • Beschikbaar terrein van ongeveer 5 hectare 
  • Gelegen in natuur- en parkgebied Middenvijver (Linkeroever)
  • Projectgrond is gedeeltelijk eigendom van de Vlaamse Waterweg en gedeeltelijk van de stad Antwerpen
  • Openbaar onderzoek voor RUP ‘Stadscamping’ loopt van 15 oktober tot 13 december en zorgt voor het ruimtelijke kader om alles te realiseren

Opdracht concessiehouder

De concessiehouder staat in voor het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de exploitatie van de stadscamping.

Termijn en vergoeding

De concessieovereenkomst heeft een duurtijd van 30 jaar. De minimale concessievergoeding bedraagt 22.132,30 euro per jaar, indien de volledige oppervlakte van het terrein wordt ingenomen.

Biedingen

De concessie voor werken wordt openbaar aangeboden onder de vorm van biedingen onder gesloten omslag met projectvoorstel. De offertes moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering. Kandidaten kunnen een offerte indienen tot uiterlijk 15 februari 2021 om 14 uur.

Het volledige bestek met bijlagen vind je op e-notification.

Contact

Ann Bogaerts
ann.bogaerts@antwerpen.be
03 432 82 81

 

Willem Gijsselstraat
2050 Antwerpen

info-right

Gerelateerd

Park Middenvijver
Nieuws

Campings Linkeroever: De Molen heropent in april 2021 - Oproep uitbater nieuwe stadscamping park Middenvijver

Op 1 april 2021 heropent camping De Molen. Op termijn komt er een nieuwe camping op Linkeroever. Daarvoor lanceren we vandaag een concessieoproep.

Toekomstbeeld politiekantoor Halewijnlaan Antwerpen © Bovenbouw Architectuur
Project

Wijkkantoor politie Halewijnlaan Linkeroever

Publieke gebouwen

We bouwen op Linkeroever een nieuw wijkkantoor met hondenkennel voor de politie.