Verduurzamen administratief centrum Den Bell

Over
info left

Waarom dit project?

Het administratief centrum den Bell aan het Francis Wellesplein op het Zuid in Antwerpen bestaat naast de bekende toren uit een driehoekig gebouw en een semipubliek binnenplein, dat vrij toegankelijk is vanop de straat. Het huidige plein is verhard en heeft een beperkte hoeveelheid groen. Door het plein en de omgeving te vergroenen, wil de stad Antwerpen een voorbeeldrol opnemen om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden. Dit moet helpen om slimmer om te gaan met regenwater, bescherming te bieden tegen extreme hitte en de biodiversiteit te versterken. 

Omwille van de beperkte publieke ruimte in de stad, wordt er steeds meer gekeken naar de mogelijkheden van daken (zowel publieke als private) om de stad klaar te maken voor de toekomst. Met dit project werkt de stad hierop verder en wil ze de schaal, de locatie en het onderbenutte potentieel van het administratief centrum Den Bell inzetten. Het is een belangrijke stap in een systeemverandering waarbij de stad haar eigen patrimonium stelselmatig inzet om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden en zelf het goede voorbeeld te geven dat ook burgers en bedrijven inspireert en motiveert. De enorme oppervlakte aan platte daken op Den Bell biedt een uniek potentieel voor groene daken wat voor afkoeling in de zomermaanden kan zorgen, slim waterbeheer stimuleert en voor een aangenamer uitzicht zorgt (de lagere daken) voor werknemers en buurtbewoners. Daarnaast zijn enkele daken perfect toegankelijk te maken waardoor ze nieuwe (semi-)publieke groene buitenruimtes kunnen worden. Dit creëert een enorme meerwaarde voor iedereen die Den Bell bezoekt of er werkt.

Wat gebeurt er?

Den Bell ligt in de Brederodewijk, een wijk die gevoelig is voor wateroverlast en hitte, en een tekort aan buurtgroen heeft. Door Den Bell te vergroenen, kunnen deze uitdagingen aangegaan worden. Het ontwerpteam OMGEVING zal in samenwerking met Bollinger Grohmann, PAKT, B-GT en Yellow Window den Bell omvormen tot een groene stadsoase. Naast een realistische en inspirerende visie overtuigde ze de jury met hun aanpak rond multifunctioneel ruimtegebruik. 

De ambitie is om een geïntegreerd project van minstens 2000m² groendaken- en gevels te realiseren die de uitdagingen rond hitte, water en biodiversiteit aangaan. Er zullen verschillende types van groendaken water opvangen, de luchtkwaliteit verbeteren, voor extra verkoeling zorgen en bijkomende noodzakelijke groene buitenruimtes genereren. Het binnenplein is trouwens het dak van de ondergrondse fietsenstalling en biedt dus extra potentieel om te experimenteren met het vergroenen van publiek toegankelijke daken. Aangezien de wijk één van de meest watergevoelige is in de binnenstad, zal de stad Antwerpen maatregelen treffen om het regenwater in en op Den Bell maximaal uit de riool te houden. Zo wordt de waterveiligheid van het gebied verhoogd. Het regenwater wordt vastgehouden en zoveel mogelijk hergebruikt. Bovendien bieden we kwaliteitsvolle publieke ruimte voor zowel de werknemers als de wijkbewoners.

Wie werkt eraan mee?

Het initiatief voor dit geïntegreerd project gaat uit van AG Vespa en de dienst Stadsontwikkeling van de stad Antwerpen. De uitwerking ervan zal gebeuren in samenwerking met verschillende betrokken stadsdiensten. Het project wordt ook financieel ondersteund door een subsidie van de Vlaamse Overheid - Departement omgeving. 

logo departement Omgeving van Vlaamse Overheid
info right
info-right-fields
Status
In realisatie

Gerelateerd

Voorgevel van torengebouw waarbij de gevel bekleed is met natuurstenen platen.
Project

Den Bell

Publieke gebouwen

Begin 2019 zijn restauratiewerken aan het administratief centrum den Bell gestart. Als alles volgens plan verloopt, dan eindigen deze werken midden 2023.