Van Strydoncklaan Noord

Voorontwerp masterplan

In maart 2019 keurde het college het voorontwerp masterplan Van Strydoncklaan Noord goed. Dit zijn de krachtlijnen.

Toekomstbeeld voorontwerp masterplan Van Strydoncklaan Noord
Toekomstbeeld voorontwerp masterplan Van Strydoncklaan Noord © HUB architecten
links naast tekst
content
 • Het ontwerp van het naastgelegen Park Groot Schijn bestaat uit verschillende ‘kamers’ en ‘voegen’. Dat principe wordt ook toegepast in het masterplan Van Strydoncklaan Noord.
 • De ‘voegen’ zijn groene verbindingsruimtes tussen de Van Strydoncklaan en Park Groot Schijn. Ze krijgen een invulling naar analogie met Park Groot Schijn met bomen, grazige vegetatie en prairiebeplanting. Dankzij verbindingen met het park en het verkeersluwe karakter van deze nieuwe woonwijk kunnen kinderen ongestoord spelen. Op knooppunten van voegen en paden kunnen rustpunten zoals een moes-, fruit- of speeltuin komen.
Toekomstbeeld voorontwerp masterplan Van Strydoncklaan Noord
Toekomstbeeld voorontwerp masterplan Van Strydoncklaan Noord © HUB architecten
rechts van tekst
content
 • De ‘kamers’ zijn de bouwvelden. Ze zijn gericht naar het omliggende landschap en vormen zo een overgang van een meer stedelijk weefsel naar de landschappelijke structuur van het park. De zuidelijke tip van het gebied, het meest overstromingsgevoelige deel nabij de Koude Beek, wordt niet bebouwd.
 • Er worden een 150-tal woningen gerealiseerd. Langs de Van Strydoncklaan komen gestapelde meergezinswoningen met een ondergrondse parking. Aan de parkzijde van de verschillende kamers komen woningen met private tuinen.
Toekomstbeeld voorontwerp masterplan Van Strydoncklaan Noord met een wadi om regenwater op te vangen
Toekomstbeeld voorontwerp masterplan Van Strydoncklaan Noord - wadi © HUB architecten
links naast tekst
content
 • Het gebied ligt in de vallei van de Koude Beek. Daarom worden er wadi’s voorzien om hemelwater te bufferen.
 • Qua mobiliteit is het doel een autovrije woonwijk die maximaal inzet op fietsers en voetgangers. Parkeren gebeurt ondergronds. Op de hoeken van de kamers komen collectieve fietsenstallingen.
Tijdlijn
4 april 2019
Buurtmoment plannen voorontwerp

Op donderdag 4 april organiseerden we een buurtmoment samen met het district Deurne om de plannen van het voorontwerp te tonen.

Maart 2019
Voorontwerp masterplan

Het voorontwerp masterplan Van Strydoncklaan Noord wordt goedgekeurd.

Juli 2018
Keuze ontwerpers

HUB architecten wordt gekozen als ontwerpers van het masterplan Van Strydoncklaan Noord.

Over
info left

Nieuwe woningen en extra groene open ruimte in Deurne

In Deurne, ten noorden van de Van Strydoncklaan en ten zuiden van Park Groot Schijn, coördineren we de ontwikkeling van een gebied waar een 150-tal nieuwe woningen komen en extra groene open ruimte.

Waarom dit project?

Het projectgebied Van Strydoncklaan Noord maakt deel uit van het grotere gebied Silsburg, dat in het zuidoosten van het district Deurne ligt tussen Park Groot Schijn en begraafplaats Silsburg. Silsburg wordt in het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen aangeduid als een gebied dat moet ontwikkeld worden als een landschapspark met woningen.

Het projectgebied is een versnipperd gebied met veel onbebouwde percelen en heel wat verschillende eigendommen. Verschillende eigenaars willen de krachten bundelen en hun percelen samenvoegen om een samenhangende, financieel haalbare en kwaliteitsvolle woonontwikkeling mogelijk te maken. Een masterplan voor het hele gebied schept het kader voor de toekomstige en samenhangende ontwikkeling en geeft alle partners inzicht in de ontwikkelingsmogelijkheden.

Wat gebeurt er?

Momenteel is een masterplan in de maak. Daarin komen vijf ambities duidelijk aan bod.

 • Afstemming tussen noord en zuid

De herontwikkeling van het gebied ten noorden van de Van Strydoncklaan moet afgestemd worden met de toekomstige ontwikkeling ten zuiden van de Van Strydoncklaan wat betreft programma, fietsverbindingen, ontsluiting, blauwe en groene verbindingen en openbaar domein.

 • Mix van woningtypes

Het masterplan geeft een hedendaagse invulling aan ‘wonen in/aan het park’ met een mix van verschillende woningtypes, gaande van woningen met tuinen en gestapelde appartementen van verschillende groottes met collectieve fietsenstallingen en gemeenschappelijke tuinen.

 • Publieke open groene ruimte

Er komt publieke open groene ruimte met speel- en rustplekken. De inrichting moet rekening houden met de aanwezige watergevoeligheid, het natuurlijk reliëf, waterbuffering en waterfiltratie. Er komt een verbinding tussen Park Groot Schijn en de Van Strydoncklaan, en tussen de gelijkvloerse invulling van de gebouwen en de publieke ruimte.

 • Mobiliteit

Er wordt in de opmaak van het masterplan rekening gehouden met een nieuw toekomstig dwarsprofiel voor de Van Strydoncklaan zoals de Singel, zodat er ruimte is voor een groene middenberm, twee keer twee rijstroken, een parkeerstrook, een groenstrook, een vrijliggend fietspad en een breed voetpad. Zo verbetert de ontsluiting van en aantakking op de Van Strydoncklaan en wordt die in de toekomst op een veilige manier oversteekbaar voor fietsers en voetgangers.

Er komt een slim en helder ontsluitings- en parkeerconcept met aandacht voor fietsers, voetgangers, postbedeling, vuilnisophaling, ….

 • Duurzaamheid

De haalbaarheid wordt onderzocht van een aardgasloze wijk met een wijkcentrale die flexibel uitbreidbaar is naar de ruimere omgeving. Er komt een natuurlijke waterhuishouding met bovengronds bufferen van hemelwater en er is aandacht voor extra akoestische maatregelen.

Wie werkt eraan mee?

AG Vespa coördineert de ontwikkeling van de Van Strydoncklaan Noord, samen met de andere private eigenaars in het gebied: Verelst Projectontwikkeling, Vosselaars Bouwbedrijf / Belco Invest en NV Westhoek. HUB architecten ontwerpt het masterplan in nauwe samenwerking met studiebureaus Antea Group en Mint.

info right
info-right-fields
Rol AG Vespa
Partners
Verelst Projectontwikkeling
Vosselaars Bouwbedrijf / Belco Invest
NV Westhoek
Ontwerper

HUB architecten

Antea Group

Mint

Adres
Tussen de Van Strydoncklaan en de Boterlaarbaan
2100 Deurne
Status
In realisatie

Gerelateerd

De bergruimte heeft een houten constructie en een metalen dak met een gebogen vorm.
Project

Nieuwbouw volkstuintjes Park Groot Schijn

Publieke gebouwen

Het vernieuwde concept van de volkstuintjes in Park Groot Schijn in Deurne heeft een nieuwbouw met 48 individuele bergingen, een collectieve berging, een rolstoeltoegankelijk toilet en overdekte zitruimte gekregen.

Een toekomstbeeld van Eksterlaer
Project

Eksterlaer

Gebiedsontwikkeling

Een nieuwe woonwijk voor jong en oud rond een centraal park in Deurne.

Renderafbeelding van zwemcomplex in een groene omgeving met bomen.
Project

Sportoase Groot Schijn

Publieke gebouwen

Naast de nieuwe ijspiste wordt het nieuwe sportieve en gezinsvriendelijke zwemcentrum aan Park Groot Schijn in Deurne een extra troef van het open sport- en recreatiepark Groot Schijn.