Sociaal Centrum

Tijdlijn
Downloads

Op 19 april vond een digitaal infomoment voor de buurtbewoners plaats. Hier kan je het verslag en de video van de presentaties terugvinden. Zowel het bouwproject als de toekomstige invulling worden toegelicht.

presentatie infomoment 19 april 2021
Over
info left

Waarom dit project?

In een sociaal centrum kan iedereen terecht met hulpvragen. Het kan gaan om financiële steun bij medische kosten of schulden, psychologische hulp, een huurwaarborg die men niet zelf kan betalen of een leefloon.

Momenteel telt postcode 2060 drie sociale centra: Dam, Seefhoek en Vondel. Het Centraal Onthaalbureau, het loket waar nieuwkomers terecht kunnen, bevindt zich dan weer in de Coeveltstraat in Deurne. Al deze diensten worden geclusterd en ondergebracht in een nieuw centrum.
Zo kan de dienstverlening beter afgestemd worden op de noden van de buurt.

Wat gebeurt er?

Het nieuwe centrum komt op het perceel dat loopt van de Kerkstraat 45 tot de Constitutiestraat 95, met een stuk renovatie en een stuk afbraak en nieuwbouw.
Het zal vanaf 2024 verschillende stadsdiensten en sociale partners huisvesten en biedt ook zalen en nieuwe publieke ruimte voor de bewoners van de wijk, buurtverenigingen en hun vrijwilligers.

In het nieuwe ontwerp wordt een deel van de bestaande structuur met de achterliggende voormalige markthal behouden.

  • In het gebouw aan de Kerkstraat komen onder andere het onthaal, de snelloketten en een koffiebar waar ook buurtbewoners iets kunnen drinken.
  • De achterliggende markthal met zijn monumentale trap blijft behouden. Het centrale atrium wordt een groene binnenplaats van 117 vierkante meter. Rondom deze patio komen de werkplekken voor de verschillende sociale diensten.
  • De huidige bebouwing in de Constitutiestraat verdwijnt. In de plaats daarvan komt een nieuwbouw met refter, vergaderruimtes en een leslokaal. Buiten de kantooruren kan de buurt deze ruimtes huren voor activiteiten.
  • Tussen het nieuwe gebouw in de Constitutiestraat en de markthal wordt een zone van 675 m² ingericht als publieke binnentuin. De nieuwbouw is ontworpen als poortgebouw zodat deze nieuwe groene plek gemakkelijk bereikbaar zal zijn voor bezoekers.

Erfgoedwaarde

Op het perceel werd in 1907 een magazijn met bijgebouwen opgetrokken dat door de jaren heen heringericht, uitgebreid en aangepast werd als autoherstelplaats, handelsfoor, grootwarenhuis, garage met showroom en campus van Karel de Grote Hogeschool. De site heeft een hoge erfgoedwaarde. Hierbij is voornamelijk de markthal met zijn monumentale trap bepalend, aangezien er slechts twee overdekte marktstructuren bewaard zijn gebleven in Antwerpen.

Wie werkt eraan mee?

In samenspraak met het team Stadsbouwmeester gingen we op zoek naar een geschikte ontwerper. Via de wedstrijdpool architectuuropdrachten kwam META Architectuurbureau bvba als beste uit de bus.

info right
info-right-fields
Rol AG Vespa

Bouwheer

Ontwerper

META architectuurbureau

Adres
Kerkstraat 45 - Constitutiestraat 95
Status
In realisatie