fbpx Verbouwing van een beschermd monument | AG VESPA

Verbouwing van een beschermd monument

Tekening voorgevel Sint-Jacobsmarkt 16
Voorgevel Sint-Jacobsmarkt 16
links naast tekst
content

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Verbouwing van een beschermd monument
Sint-Jacobsmarkt 16 - 18
2000 Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA
Paradeplein 25, 2018 Antwerpen
Contactpersoon: Heidi Peeters
T 03 502 14 10
heidi.peeters@antwerpen.be

ARCHITECT
Vermeiren – De Coster Architecten bvba
Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen
Contactpersoon: Lieve Vermeiren
T 03 239 10 18
lieve@vdca.be

STUDIEBUREAU stabiliteit
Ingenieursbureau Eddy Henskens bvba
Uno laan 122, 2620 Hemiksem
Contactpersoon: Eddy Henskens
T 03 844 49 94
eddy.henskens@telenet.be

WIJZE VAN PLAATSING
Openbare procedure

TYPE OPDRACHT
Overheidsopdracht voor werken

ERKENNING AANNEMER
categorie D - klasse 4 (of overeenkomstig offertebedrag)

INDIENING VAN OFFERTES
Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes is dinsdag 8 september 2020 om 14 uur.
De offertes moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://eten.publicprocurement.be/
Link naar de officiële bekendmaking op e-notification: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374465

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen over deze plaatsingsprocedure neem je contact op met de voormelde contactpersoon van AG VESPA. Vragen stel je via e-mail. Dat kan tot uiterlijk 15 kalenderdagen voor de uiterste datum voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming.