fbpx Verbouwing reca en drie appartementen | AG VESPA

Verbouwing reca en drie appartementen

Toekomstbeeld Grote Markt 29
Toekomstbeeld Grote Markt 29
links naast tekst
content

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Verbouwing reca en drie appartementen
Grote Markt 29
2000 Antwerpen                  

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA
Paradeplein 25, 2018 Antwerpen
Contactpersoon: Josefien Vandermeulen
T 03 432 83 29
josefien.vandermeulen@antwerpen.be

ARCHITECT
Made architects bvba
De Coninckplein 21, 2060 Antwerpen
Contactpersoon: Liesbeth Storkebaum
T 03 238 41 38
info@madearchitects.be

WIJZE VAN PLAATSING
Openbare procedure

TYPE OPDRACHT
Overheidsopdracht voor werken

GUNNINGSCRITERIA
Prijs

WIJZE VAN PRIJSBEPALING
Gemengde opdracht

ERKENNING AANNEMER
categorie D - klasse 4 (of overeenkomstig offertebedrag)

UITVOERINGSTERMIJN
310 werkdagen
De vermoedelijke datum van aanvang van de opdracht (voorlopige inschatting) is augustus 2020.

INDIENING VAN DE OFFERTES
Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes is maandag 1 juni om 14 uur.
De aanvragen tot deelneming moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://eten.publicprocurement.be/
Link naar de officiële bekendmaking op e-notification: 
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370384

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen over deze plaatsingsprocedure neem je contact op met de voormelde contactpersoon van AG VESPA. Vragen stel je via e-mail. Dat kan tot uiterlijk 15 kalenderdagen voor de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.